Psychoterapia Integratywna systemowa Kraków

tel.: 530 22 32 42
Zarezerwuj Konsultację | Psychoterapię grupową | Warsztaty tematyczne

Małgorzata Pawłowska

Jestem psychologiem (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny), specjalistą psychoterapii uzależnień (certyfikat wydany Przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii), psychoterapeutą w trakcie procesu do uzyskania certyfikatu. Kształciłam się zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Polskiej Rady Psychoterapii w akredytowanym przez European Association for Psychotherapy w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Oprócz wykształcenia psychoterapeutycznego ukończyłam także studia wyższe administracyjne (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji).

Swoją pracę poddaję stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów. Pracuję w podejściu integratywnym systemowym, które łączy wiele nurtów psychoterapeutycznych. Umożliwia to indywidualne podejście do problemów każdego pacjenta. Obecnie pracuję od kilkunastu lat w Poradni Monar, wykonuję opinie dla prokuratur i sądów, współprowadzę program pomocy prawnej dla osób używających narkotyki. Stale poszerzam swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach z zakresu psychoterapii i rozwoju osobistego.
Odbyłam staże w Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny „Dom Gwan”, w Szpitalu Specjalistycznym im. Babińskiego w Krakowie, Programie „Parasol” zajmujący się pomocą skierowaną do mniejszości seksualnych i osób świadczących usługi seksualne, Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień w Krakowie , NZOZ Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Osób Uzależnionych, NZOZ „Ośrodek dla Osób z Autyzmem”.
Dodatkowo pracowałam w programach profilaktyczno-edukacyjnych, redukcji szkód zdrowotnych, wspierających leczenie substytucyjne, reintegrację zawodową osób wykluczonych społecznie badaniach dla Instytutu Psychiatrii i Neurologii, współpracowałam z Polską Siecią Polityki Narkotykowej, i innych.

Brałam udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach, badaniach; szkolenia m. in. integratywna systemowa psychoterapia zaburzeń lękowych i posttraumatycznych, integratywna systemowa psychoterapia zaburzeń depresyjnych, integratywna psychoterapia krótkoterminowa, Diagnoza kliniczna DSM-IV-TR, Choroba i śmierć, Związki miłosne w terapii, Hipnoza kliniczna, szkolenie z zakresu treningu grupowego (Grupa training & consulting), szkolenie „Podstawy edukacji seksualnej i profilaktyki narkomanii w pracy z młodzieżą”, posiadam certyfikat uprawniający do szkoleń w zakresie „Podstawowej Wiedzy o HIV i AIDS” (wydany przez Krajowe Centrum ds. AIDS), certyfikat specjalisty terapii uzależnień (podmiot szkolący: Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych).

Psychotherapist Pawel Potoniec

I received my master of art degree 1) at Jagiellonian university in Krakow 2) at Saint Michael’s college in Vermont, USA. I have graduated from Institute of Integrative Psychotherapy in krakow and upon graduation became the holder of certificate of psychotherapist. I have also received certificate of psychotherapist from European Association  for Psychotherapy.
I am a member of Polish Association of Integrative Psychotherapy being organizational member of Polish Psychotherapy Council. My education met the criteria of ministry of health and Polish Psychotherapy Council in Polish Institute of Integrative Psychotherapy. I have gone through psychotherapeutic process in humanistic approach. Following my pleasant need for further professional development, I am currently in 2 year’s program for active psychotherapists in Advanced School of Contemporary School of Psychodynamic Psychotherapy.

Additional training:

 • Clinical diagnosis: DSM-IV-TR,
 • Integrative Short-Term Therapy
 • Integrative Psychotherapy of depression disorders
 • Integrative Psychotherapy of anxiety disorders
 • Psychosomatic therapy, mindfulness
 • Psychotherapy of patients with eating disorders
 • Clinical hipnosis
 • body-oriented psychotherapy (1 year course)
 • couple psychotherapy
 • group psychotherapy: processed-based group (interpersonal training), psychotherapeutic group

— Experience acquired outside private practise —
Since January 2013 until December 2015 I have done psychotherapeutic internship in Polish Institute of Integrative Psychotherapy. During this time, I did individual therapy, couple and family therapy under weekly supervision. I have also assisted in educational training for future psychotherapist. I have enriched my work experience working with psychotic patients during internship in Babiński Mental Hospital in Krakow. Starting with 2013 until now I do group therapy in “MONAR” Addiction Treatment Center. I supervise my work at certified Supervisors holding certificates of PTP, EAP, PTPI). I am married and the father of three children.

Paweł Potoniec

Mgr Paweł Potoniec

Studia wyższe ukończyłem na 1) uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 2) Saint Michael’s college w stanie Vermont, USA

Jestem absolwentem Podyplomowego Czteroletniego Studium Psychoterapii Integratywnej w Krakowie , w ramach którego odbywałem szkolenie certyfikacyjne. Jestem psychoterapeutą certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej jak również przez EAP (European Association  for Psychotherapy). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej wchodzącego w skład Polskiej Rady Psychoterapii. Moje kształcenie do zawodu psychoterapeuty odbyło się zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Polskiej Rady Psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej. Przeszedłem własną terapię w nurcie humanistycznym. Mając na uwadze potrzebę i przyjemność ciągłego dokształcania się, od 2020 roku odbywam dwuletnie szkolenie dla praktykujących psychoterapeutów w Zaawansowanej Szkole Współczesnej Psychoterapii Psychodynamicznej.

szkolenia dodatkowe:

 • Szkolenie w diagnozie klinicznej: DSM-IV-TR,
 • Integratywna Psychoterapia Krótkoterminowa
 • Integratwna Psychoterapia Depresji
 • Integratywna Terapia Zaburzeń Lękowych
 • Psychosomatoterapia, mindfulness
 • Psychoterapia pacjentów z zaburzeniami jedzenia
 • Hipnoza kliniczna
 • Psychoterapia poprzez pracę z ciałem
 • psychoterapia par

— Doświadczenie zdobyte poza praktyką we własnym gabinecie —

Od stycznia 2013r do grudnia 2015r, odbyłem staż psychoterapeutyczny w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej. Prowadziłem w tym czasie terapię indywidualną, terapię par i rodzin pod ścisłą cotygodniową superwizją. Doświadczenie zawodowe zdobyłem również w pracy z pacjentami psychotycznymi podczas stażu klinicznego w Szpitalu Specjalistycznym im.dr.Józefa Babińskiego w Krakowie. Od roku 2013 do chwili obecnej prowadzę grupy psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień Monar.

Moją pracę superwizuję u certyfikowanych superwizorów (certyfikaty PTP, EAP, PTPI).

Jestem żonaty, jestem ojcem trojga dzieci.