Psychoterapia Integratywna systemowa Kraków

tel.: 530 22 32 42
Zarezerwuj Konsultację | Psychoterapię grupową | Warsztaty tematyczne

Małgorzata Pawłowska

Jestem psychologiem (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny), specjalistą psychoterapii uzależnień (certyfikat wydany Przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii), psychoterapeutą w trakcie procesu do uzyskania certyfikatu. Kształciłam się zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Polskiej Rady Psychoterapii w akredytowanym przez European Association for Psychotherapy w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Oprócz wykształcenia psychoterapeutycznego ukończyłam także studia wyższe administracyjne (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji).

Swoją pracę poddaję stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów. Pracuję w podejściu integratywnym systemowym, które łączy wiele nurtów psychoterapeutycznych. Umożliwia to indywidualne podejście do problemów każdego pacjenta. Obecnie pracuję od kilkunastu lat w Poradni Monar, wykonuję opinie dla prokuratur i sądów, współprowadzę program pomocy prawnej dla osób używających narkotyki. Stale poszerzam swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach z zakresu psychoterapii i rozwoju osobistego.
Odbyłam staże w Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny „Dom Gwan”, w Szpitalu Specjalistycznym im. Babińskiego w Krakowie, Programie „Parasol” zajmujący się pomocą skierowaną do mniejszości seksualnych i osób świadczących usługi seksualne, Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień w Krakowie , NZOZ Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Osób Uzależnionych, NZOZ „Ośrodek dla Osób z Autyzmem”.
Dodatkowo pracowałam w programach profilaktyczno-edukacyjnych, redukcji szkód zdrowotnych, wspierających leczenie substytucyjne, reintegrację zawodową osób wykluczonych społecznie badaniach dla Instytutu Psychiatrii i Neurologii, współpracowałam z Polską Siecią Polityki Narkotykowej, i innych.

Brałam udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach, badaniach; szkolenia m. in. integratywna systemowa psychoterapia zaburzeń lękowych i posttraumatycznych, integratywna systemowa psychoterapia zaburzeń depresyjnych, integratywna psychoterapia krótkoterminowa, Diagnoza kliniczna DSM-IV-TR, Choroba i śmierć, Związki miłosne w terapii, Hipnoza kliniczna, szkolenie z zakresu treningu grupowego (Grupa training & consulting), szkolenie „Podstawy edukacji seksualnej i profilaktyki narkomanii w pracy z młodzieżą”, posiadam certyfikat uprawniający do szkoleń w zakresie „Podstawowej Wiedzy o HIV i AIDS” (wydany przez Krajowe Centrum ds. AIDS), certyfikat specjalisty terapii uzależnień (podmiot szkolący: Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych).