Psychoterapia Integratywna systemowa Kraków

tel.: 530 22 32 42
Zarezerwuj Konsultację | Psychoterapię grupową | Warsztaty tematyczne

PÓŁROCZNA ROZWIJAJĄCA GRUPA TERAPEUTYCZNA

PORANNA PÓŁROCZNA GRUPA STACJO-ONLINE

Dlaczego terapia grupowa a nie indywidualna?

Terapia grupowa to przesiadka z dobrego samochodu do Ferrari. Terapia indywidualna jest bezpieczna, dopasowana do potrzeb klienta…. i wszystko jest jak należy ale czegoś istotnego brakuje. To istotne coś to PROCES GRUPOWY czyli mówiąc w uproszczeniu brakuje w terapii indywidualnej szeregu zjawisk zachodzących między uczestnikami w obszarze behawioralnym (następuje negocjacja akceptowalnych zachowań), emocjonalnym (następuje emocjonalny dyskomfort) i poznawczym (następuje nowe postrzeganie świata i jego interpretowanie) …. Zjawiska te tworzą intensywną dynamikę, która wybija uczestników ze strefy komfortu a zatem szybciej prowadzi do ujawnienia się tych aspektów, które są istotne dla poprawienia jakości życia uczestników grupy – rzecz jasna dzieje się to w atmosferze poszanowania odmienności wszystkich uczestników grupy wraz z każdą osobistą historią, która doprowadziła ich do miejsca życia w którym się znaleźli. Kolejną zaletą terapii grupowej jest możliwość korzystania z sesji w sposób aktywny lub pasywny. Aktywne korzystanie występuje wtedy gdy uczestnik wyrazi życzenie aby wykroczyć poza schemat pracy procesowej (gdzie terapeuta jest bardziej wycofany i wspiera delikatniej np. poprzez zadawanie pytań, które prowadzą do osobistych wglądów) i chce pracować dużo bardziej intensywnie czyli wyraża zgodę aby terapeuta podejmował dużo bardziej odważne – tj. mocniej angażujące pacjenta interwencje. Na sesje można jednakże przychodzić również po to aby „odpoczywać” i korzystać z nich pasywnie. W takiej sytuacji uczestnik uczestniczy w pracy innego uczestnika poprzez dzielenie się z nim swoimi przemyśleniami lub może być nieco wycofany w czasie gdy terapeuta i inni uczestnicy wspierają inną osobę. Pomimo faktu, że dany uczestnik jest w danym dniu nieco wycofany w dalszym ciągu korzyść polegać może na odnajdywaniu / odkrywaniu w swoim życiu analogicznych spraw, które pojawiają się w pracy kolegi / koleżanki z grupy. Dodatkową korzyścią grupy ogólnej jest obecność kobiet i mężczyzn. Rozpoczynając proces terapeutyczny w towarzystwie mężczyzn i kobiet będziesz mógł skonfrontować Twój sposób reagowania na świat otrzymując punkt widzenia / wsparcie męskie i kobiece.

— Poranna Półroczna Grupa Stacjo-Online —

— KRÓTKOTERMINOWA, COTYGODNIOWA, ZAMKNIĘTA, STACJONARNA + ONLINE—

W dużym stopniu jesteś dzisiaj tym kim jesteś z powodu wszelkich okoliczności związanych z Twoim dorastaniem od okresu prenatalnego do TERAZ. Dodatkowo, uwzględniając myślenie w nurcie systemowym, to kim jesteś może również być związane z wcześniejszymi pokoleniami, które „niewidzialnymi więzami” / genetycznie wpływają również na twoje obecne życie i wyżej wspomniane RELACJE z innymi. Aby to uprościć można przyjąć, że to kim jesteś to wypadkowa temperamentu, charakteru i systemu wartości. Nie da się zmienić temperamentu, tj. wrodzonego sposobu w jaki organizm wchodzi w reakcję z tym co pochodzi ze świata zewnętrznego ale da się zmienić charakter. Praca psychoterapeutyczna sprzyjać będzie Twojemu rozwojowi poprzez uelastycznianie Twojego typu osobowości – będziesz uczył się zamieniać niedojrzałe sposoby reagowania [niedojrzałe mechanizmy obronne] na dojrzałe sposoby reagowania jak również poprzez modyfikowanie Twojego obrazu siebie i innych, który powstał w ramach Twoich relacji z najważniejszymi osobami z Twojego życia (zazwyczaj rodzice). W prostych słowach Twoje zdrowienie mierzone będzie nie tylko ale przede wszystkim zdolnością bycia w dojrzalej relacji z drugim człowiekiem.

Czyli relacja jest aż tak ważna?

Problemy psychologiczne powstają w relacjach z ludźmi a zatem w relacjach z ludźmi mogą zostać naprawione. Grupa psychoterapeutyczna tworzy doskonały kontekst w ramach, którego manifestują się wszystkie trudności z przeszłości uczestników z tą jednak różnicą, że teraz te trudności mogą być przeżywane w sposób świadomy z różnymi uczestnikami grupy i z prowadzącymi psychoterapeutami. Grupa staje się w ten sposób środowiskiem w którym uczestnicy pod okiem prowadzącego mają możliwość do granic możliwości wyrażać siebie, eksperymentować bez obaw, że kogoś skrzywdzą, pokazywać w bezpiecznych warunkach swoje piękne i brzydkie strony. Wspólnym mianownikiem takiej pracy staje się zdobywanie doświadczenia w realnym kontakcie interpersonalnym. Więcej informacji ogólnych na temat psychoterapii grupowej znajdziesz na w zakładce GRUPOWA na podstronie PSYCHOTERAPIA

Efekty terapii grupowej *

* Wyszczególnione poniżej korzyści zostaną osiągnięte w większym lub mniejszym stopniu. Ciężko gwarantować poziom rozwoju precyzyjnie ale mam przekonanie, że poprawa nastąpi – u niektórych większa a u niektórych mniejsza.

Co będzie efektem terapii grupowej ?

BĘDZIESZ bardziej asertywny – będziesz czuł się bardziej komfortowo niż niekomfortowo gdy konsekwencją Twoich dobrych decyzji będzie fakt, że ktoś cię nie lubi lub wywiera na Ciebie presję. | BĘDZIESZ bardziej wyrazisty / w kontakcie z Twoją PRAWDĄ / wyraźniej zajmiesz przestrzeń w swoim postępowaniu a to przełoży się na szacunek ze strony Twojego otoczenia w stosunku do Ciebie. | BĘDZIESZ bliżej i bez lęku w zwyczajnych kontaktach interpersonalnych. | BĘDZIESZ potrafił być „dzieckiem” (wymiar zdrowia osoby dorosłej) czyli pokonasz przymus bycia nadętym bufonem lub szarą, niewidzialną myszką. | ROZPOZNASZ i zaakceptujesz to wszystko co można nazwać Twoimi zasobami i deficytami. | JAKO KOBIETA / MĘŻCZYZNA ZROZUMIESZ czasem nieco trudny do zrozumienia świat mężczyzn / kobiet i nauczysz się na niego reagować szanując jednocześnie siebie i kobiety / mężczyzn. | BĘDZIESZ potrafił świadomie i adekwatnie korzystać ze swojej energii ( którą jest również m.in. złość). | NAUCZYSZ SIĘ nowego języka jakim jest CZUCIE*, wzbogacając w ten sposób oparte dotychczas tylko na rozumie Twoje rozumienie sytuacji relacyjnych.

* CZUCIE, jako narzędzie poznania rzeczywistości, jest naturalną domeną kobiet ale mężczyźni też mogą nauczyć się tego języka. W ocenie rzeczywistości , szczególnie w relacji z drugim człowiekiem, nie będą już tylko uczestniczyć twoje zasoby intelektualne.
Elementy obecne w terapii półrocznej

Głównym elementem terapii będzie praca procesowa czyli taka praca, która bazuje na tym co się będzie pojawiać w interakcji pomiędzy uczestnikami – w tego typie pracy terapeuta jest bardziej wycofany a jego rola głównie sprowadza się do wspierania uczestników w zrozumieniu tego co się wydarza w interakcji między uczestnikami poprzez zadawanie pytań i naprowadzanie uczestnika na osobiste odkrycie ważnych rzeczy – prowadzi to do osobistych wglądów uczestników grupy.

Dodatkowo, spotkania wzbogacone mogą być o pracę z ciałem, techniki relaksacyjne i inne elementy zmierzające do pogłębienia świadomości siebie i swojego kontaktu z otaczającym nas światem ludzi (relacje). Aby praca miała w sobie również element strukturalny można oczekiwać, że uczestnicy grupy „przerobią” zagadnienia, które zaproponuje terapeuta i te, które zaproponują uczestnicy. Na wyraźne życzenia uczestnika Terapeuta może wykroczyć poza ramy terapii procesowej w kierunku pracy ściśle terapeutycznej gdzie konkretny uczestnik otrzymuje możliwość pracowania w sposób dużo bardziej intensywny nad swoim problemem a interwencje terapeuty mogą być bardziej odważne – tj. mocniej angażujące pacjenta / klienta w procesie leczenia / dojrzewania.

Przykładowe zagadnienia:

CZEGO PRAGNĄ KOBIETY / MĘŻCZYŹNI ? – mężczyzna / kobieta to również rola społeczna, której jakość testowana jest w związkach przez partnerów. Dowiesz się co jest ważne dla kobiet / mężczyzn, jakie oczekiwania spełnić a jakie nie i jak sobie poradzić z rozczarowaniem? WYRAZISTE ZAJMOWANIE PRZESTRZENI / POSZERZANIE GRANIC / WYRAŻANIE SWOJEJ PRAWDY– Jak zajmujesz sobą przestrzeń w domu, pracy, na ulicy? Czy jesteś wyrazisty gdy czegoś chcesz czy też robisz coś tak jakbyś tego nie robił pozostawiając za sobą posmak „nijakości”?Realizacja tego aspektu możliwa jest tylko wtedy gdy odkryjesz / poszerzysz swoją tożsamość → ODKRYWANIE / POSZERZANIE SWOJEJ TOŻSAMOŚCI – Praca w grupie pozwoli Ci w bezpiecznych warunkach odkrywać i wyrażać to kim jesteś . Czy Ty w ogóle czujesz kim jesteś? Czy możliwe jest, że jesteś kimś innym w towarzystwie różnych ludzi? Czy w sytuacji stresu wycofujesz się i przestajesz istnieć w prawdzie? Kiedy jesteś prawdziwy? Co się stanie jeśli zaczniesz wyrażać prawdziwego siebie? | OBECNOŚĆ vs NIEOBECNOŚĆ – wiele kobiet mówi do swoich mężczyzn, że nie czują ich obecności. Faktycznie często jest tak, że panowie są obecni intelektem a nie ma ich duchem! Czy da się to zmienić? Będziemy temu sprzyjać. | DOBRY SEKS – Seks to ważna sprawa i tym też się zajmiemy poszerzając rozumienie intymności | SIŁA MĘSKA – Co to znaczy, że jest się silnym mężczyzną? Masz kontakt ze swoją siłą? Skąd ona płynie? | BYĆ KOBIETĄ – Co to znaczy być kobiecą kobietą? Masz kontakt ze swoją kobiecością? RODZICE. Co łączy Cię z Twoim ojcem i matką? Jesteś połączony miłością, nienawiścią, jakimś zniewoleniem, przymusem bycia jakimś, litością nad ich losem? Nie wiem gdzie jesteś w relacji z nimi ale dobrze jest zamknąć ten etap we właściwy sposób. | INTEGRACJA TWOJEGO „JA” POPRZEZ PRACĘ Z CIAŁEM – częścią pracy terapeutycznej jest integracja twojego JA co możemy wspierać poprzez odpowiednią pracę z ciałem dopasowaną do możliwości, które daje praca online. | MODYFIKOWANIE PARTNERA– Rozumiem, że wiele osób chciałoby zmodyfikować charakter swoich partnerów. Wierzą oni, że jeśli on / ona się zmieni to wszystko się naprawi. A zatem czy możliwe jest zmienianie partnera? Czy oczekiwanie, że ktoś się zmieni nie jest przypadkiem zaprzeczeniem miłości? Co się da zmienić a czego się nie da i jak zmieniać dowiesz się na półrocznej grupie psychoterapeutycznej.

Leczenie

Ostatecznym celem naszej pracy jest zdolność do bycia w dojrzałych relacjach co wyraża się również poprzez rezygnację z grania w gry psychologiczne. To co kiedyś zostało zepsute w relacjach z ważnymi osobami z Twojego życia teraz musi zostać naprawione w relacji z członkami grupy i w relacji z terapeutą – możesz być zdziwiony ale prawda jest taka, że jeśli coś naprawisz w relacji z uczestnikami grupy to naprawisz też to we wszystkich ważnych relacjach z Twojego życia poza-grupowego. Warto też wiedzieć, że zdrowie nie jest stanem idealności tylko raczej oscylacją pomiędzy skrajnościami a więc również Twoje zdrowie będzie mierzone jakością twojej elastyczności a nie obecnością stanu perfekcji.

PÓŁROCZNA GRUPA TERAPII STACJO-ONLINE

Dlaczego terapia grupowa a nie indywidualna?

Terapia grupowa to przesiadka z dobrego samochodu do Ferrari. Terapia indywidualna jest bezpieczna, dopasowana do potrzeb klienta…. i wszystko jest jak należy ale czegoś istotnego brakuje. To istotne coś to PROCES GRUPOWY czyli mówiąc w uproszczeniu brakuje w terapii indywidualnej szeregu zjawisk zachodzących między uczestnikami w obszarze behawioralnym (następuje negocjacja akceptowalnych zachowań), emocjonalnym (następuje emocjonalny dyskomfort) i poznawczym (następuje nowe postrzeganie świata i jego interpretowanie) …. Zjawiska te tworzą intensywną dynamikę, która wybija uczestników ze strefy komfortu a zatem szybciej prowadzi do ujawnienia się tych aspektów, które są istotne dla poprawienia jakości życia uczestników grupy – rzecz jasna dzieje się to w atmosferze poszanowania odmienności wszystkich uczestników grupy wraz z każdą osobistą historią, która doprowadziła ich do miejsca życia w którym się znaleźli. Kolejną zaletą terapii grupowej jest możliwość korzystania z sesji w sposób aktywny lub pasywny. Aktywne korzystanie występuje wtedy gdy uczestnik wyrazi życzenie aby wykroczyć poza schemat pracy procesowej (gdzie terapeuta jest bardziej wycofany i wspiera delikatniej np. poprzez zadawanie pytań, które prowadzą do osobistych wglądów) i chce pracować dużo bardziej intensywnie czyli wyraża zgodę aby terapeuta podejmował dużo bardziej odważne – tj. mocniej angażujące pacjenta interwencje. Na sesje można jednakże przychodzić również po to aby „odpoczywać” i korzystać z nich pasywnie. W takiej sytuacji uczestnik uczestniczy w pracy innego uczestnika poprzez dzielenie się z nim swoimi przemyśleniami lub może być nieco wycofany w czasie gdy terapeuta i inni uczestnicy wspierają inną osobę. Pomimo faktu, że dany uczestnik jest w danym dniu nieco wycofany w dalszym ciągu korzyść polegać może na odnajdywaniu / odkrywaniu w swoim życiu analogicznych spraw, które pojawiają się w pracy kolegi / koleżanki z grupy. Dodatkową korzyścią grupy ogólnej jest obecność kobiet i mężczyzn. Rozpoczynając proces terapeutyczny w towarzystwie mężczyzn i kobiet będziesz mógł skonfrontować Twój sposób reagowania na świat otrzymując punkt widzenia / wsparcie męskie i kobiece.

— Półroczna Grupa Terapii Stacjo-Online —

— KRÓTKOTERMINOWA, COTYGODNIOWA, ZAMKNIĘTA, STACJONARNA + ONLINE—

W dużym stopniu jesteś dzisiaj tym kim jesteś z powodu wszelkich okoliczności związanych z Twoim dorastaniem od okresu prenatalnego do TERAZ. Dodatkowo, uwzględniając myślenie w nurcie systemowym, to kim jesteś może również być związane z wcześniejszymi pokoleniami, które „niewidzialnymi więzami” / genetycznie wpływają również na twoje obecne życie i wyżej wspomniane RELACJE z innymi. Aby to uprościć można przyjąć, że to kim jesteś to wypadkowa temperamentu, charakteru i systemu wartości. Nie da się zmienić temperamentu, tj. wrodzonego sposobu w jaki organizm wchodzi w reakcję z tym co pochodzi ze świata zewnętrznego ale da się zmienić charakter. Praca psychoterapeutyczna sprzyjać będzie Twojemu rozwojowi poprzez uelastycznianie Twojego typu osobowości – będziesz uczył się zamieniać niedojrzałe sposoby reagowania [niedojrzałe mechanizmy obronne] na dojrzałe sposoby reagowania jak również poprzez modyfikowanie Twojego obrazu siebie i innych, który powstał w ramach Twoich relacji z najważniejszymi osobami z Twojego życia (zazwyczaj rodzice). W prostych słowach Twoje zdrowienie mierzone będzie nie tylko ale przede wszystkim zdolnością bycia w dojrzalej relacji z drugim człowiekiem.

Czyli relacja jest aż tak ważna?

Problemy psychologiczne powstają w relacjach z ludźmi a zatem w relacjach z ludźmi mogą zostać naprawione. Grupa psychoterapeutyczna tworzy doskonały kontekst w ramach, którego manifestują się wszystkie trudności z przeszłości uczestników z tą jednak różnicą, że teraz te trudności mogą być przeżywane w sposób świadomy z różnymi uczestnikami grupy i z prowadzącymi psychoterapeutami. Grupa staje się w ten sposób środowiskiem w którym uczestnicy pod okiem prowadzącego mają możliwość do granic możliwości wyrażać siebie, eksperymentować bez obaw, że kogoś skrzywdzą, pokazywać w bezpiecznych warunkach swoje piękne i brzydkie strony. Wspólnym mianownikiem takiej pracy staje się zdobywanie doświadczenia w realnym kontakcie interpersonalnym. Więcej informacji ogólnych na temat psychoterapii grupowej znajdziesz na w zakładce GRUPOWA na podstronie PSYCHOTERAPIA

Efekty terapii grupowej *

* Wyszczególnione poniżej korzyści zostaną osiągnięte w większym lub mniejszym stopniu. Ciężko gwarantować poziom rozwoju precyzyjnie ale mam przekonanie, że poprawa nastąpi – u niektórych większa a u niektórych mniejsza.

Co będzie efektem terapii grupowej ?

BĘDZIESZ bardziej asertywny – będziesz czuł się bardziej komfortowo niż niekomfortowo gdy konsekwencją Twoich dobrych decyzji będzie fakt, że ktoś cię nie lubi lub wywiera na Ciebie presję. | BĘDZIESZ bardziej wyrazisty / w kontakcie z Twoją PRAWDĄ / wyraźniej zajmiesz przestrzeń w swoim postępowaniu a to przełoży się na szacunek ze strony Twojego otoczenia w stosunku do Ciebie. | BĘDZIESZ bliżej i bez lęku w zwyczajnych kontaktach interpersonalnych. | BĘDZIESZ potrafił być „dzieckiem” (wymiar zdrowia osoby dorosłej) czyli pokonasz przymus bycia nadętym bufonem lub szarą, niewidzialną myszką. | ROZPOZNASZ i zaakceptujesz to wszystko co można nazwać Twoimi zasobami i deficytami. | JAKO KOBIETA / MĘŻCZYZNA ZROZUMIESZ czasem nieco trudny do zrozumienia świat mężczyzn / kobiet i nauczysz się na niego reagować szanując jednocześnie siebie i kobiety / mężczyzn. | BĘDZIESZ potrafił świadomie i adekwatnie korzystać ze swojej energii ( którą jest m.in. złość). | NAUCZYSZ SIĘ nowego języka jakim jest CZUCIE*, wzbogacając w ten sposób oparte dotychczas tylko na rozumie Twoje rozumienie sytuacji relacyjnych.

* CZUCIE, jako narzędzie poznania rzeczywistości, jest naturalną domeną kobiet ale mężczyźni też mogą nauczyć się tego języka. W ocenie rzeczywistości , szczególnie w relacji z drugim człowiekiem, nie będą już tylko uczestniczyć twoje zasoby intelektualne.
Elementy obecne w terapii półrocznej

Głównym elementem terapii będzie praca procesowa czyli taka praca, która bazuje na tym co się będzie pojawiać w interakcji pomiędzy uczestnikami – w tego typie pracy terapeuta jest bardziej wycofany a jego rola głównie sprowadza się do wspierania uczestników w zrozumieniu tego co się wydarza w interakcji między uczestnikami poprzez zadawanie pytań i naprowadzanie uczestnika na osobiste odkrycie ważnych rzeczy – prowadzi to do osobistych wglądów uczestników grupy.

Dodatkowo, spotkania wzbogacone mogą być o pracę z ciałem, techniki relaksacyjne i inne elementy zmierzające do pogłębienia świadomości siebie i swojego kontaktu z otaczającym nas światem ludzi (relacje). Aby praca miała w sobie również element strukturalny można oczekiwać, że uczestnicy grupy „przerobią” zagadnienia, które zaproponuje terapeuta i te, które zaproponują uczestnicy. Na wyraźne życzenia uczestnika Terapeuta może wykroczyć poza ramy terapii procesowej w kierunku pracy ściśle terapeutycznej gdzie konkretny uczestnik otrzymuje możliwość pracowania w sposób dużo bardziej intensywny nad swoim problemem a interwencje terapeuty mogą być bardziej odważne – tj. mocniej angażujące pacjenta / klienta w procesie leczenia / dojrzewania.

Przykładowe wątki tematyczne:

CZEGO PRAGNĄ KOBIETY / MĘŻCZYŹNI ? – mężczyzna / kobieta to również rola społeczna, której jakość testowana jest w związkach przez partnerów. Dowiesz się co jest ważne dla kobiet / mężczyzn, jakie oczekiwania spełnić a jakie nie i jak sobie poradzić z rozczarowaniem? WYRAZISTE ZAJMOWANIE PRZESTRZENI / POSZERZANIE GRANIC / WYRAŻANIE SWOJEJ PRAWDY– Jak zajmujesz sobą przestrzeń w domu, pracy, na ulicy? Czy jesteś wyrazisty gdy czegoś chcesz czy też robisz coś tak jakbyś tego nie robił pozostawiając za sobą posmak „nijakości”?Realizacja tego aspektu możliwa jest tylko wtedy gdy odkryjesz / poszerzysz swoją tożsamość → ODKRYWANIE / POSZERZANIE SWOJEJ TOŻSAMOŚCI – Praca w grupie pozwoli Ci w bezpiecznych warunkach odkrywać i wyrażać to kim jesteś . Czy Ty w ogóle czujesz kim jesteś? Czy możliwe jest, że jesteś kimś innym w towarzystwie różnych ludzi? Czy w sytuacji stresu wycofujesz się i przestajesz istnieć w prawdzie? Kiedy jesteś prawdziwy? Co się stanie jeśli zaczniesz wyrażać prawdziwego siebie? | OBECNOŚĆ vs NIEOBECNOŚĆ – wiele kobiet mówi do swoich mężczyzn, że nie czują ich obecności. Faktycznie często jest tak, że panowie są obecni intelektem a nie ma ich duchem! Czy da się to zmienić? Będziemy temu sprzyjać. | DOBRY SEKS – Seks to ważna sprawa i tym też się zajmiemy poszerzając rozumienie intymności | SIŁA MĘSKA – Co to znaczy, że jest się silnym mężczyzną? Masz kontakt ze swoją siłą? Skąd ona płynie? | BYĆ KOBIETĄ – Co to znaczy być kobiecą kobietą? Masz kontakt ze swoją kobiecością? RODZICE. Co łączy Cię z Twoim ojcem i matką? Jesteś połączony miłością, nienawiścią, jakimś zniewoleniem, przymusem bycia jakimś, litością nad ich losem? Nie wiem gdzie jesteś w relacji z nimi ale dobrze jest zamknąć ten etap we właściwy sposób. | INTEGRACJA TWOJEGO „JA” POPRZEZ PRACĘ Z CIAŁEM – częścią pracy terapeutycznej jest integracja twojego JA co możemy wspierać poprzez odpowiednią pracę z ciałem dopasowaną do możliwości, które daje praca online. | MODYFIKOWANIE PARTNERA– Rozumiem, że wiele osób chciałoby zmodyfikować charakter swoich partnerów. Wierzą oni, że jeśli on / ona się zmieni to wszystko się naprawi. A zatem czy możliwe jest zmienianie partnera? Czy oczekiwanie, że ktoś się zmieni nie jest przypadkiem zaprzeczeniem miłości? Co się da zmienić a czego się nie da i jak zmieniać dowiesz się na półrocznej grupie psychoterapeutycznej.

Leczenie

Ostatecznym celem naszej pracy jest zdolność do bycia w dojrzałych relacjach co wyraża się również poprzez rezygnację z grania w gry psychologiczne. To co kiedyś zostało zepsute w relacjach z ważnymi osobami z Twojego życia teraz musi zostać naprawione w relacji z członkami grupy i w relacji z terapeutą – możesz być zdziwiony ale prawda jest taka, że jeśli coś naprawisz w relacji z uczestnikami grupy to naprawisz też to we wszystkich ważnych relacjach z Twojego życia poza-grupowego. Warto też wiedzieć, że zdrowie nie jest stanem idealności tylko raczej oscylacją pomiędzy skrajnościami a więc również Twoje zdrowie będzie mierzone jakością twojej elastyczności a nie obecnością stanu perfekcji.

INTENSYWNA 6 dniowa GRUPA PSYCHOTERAPEUTYCZNA

INTENSYWNA 6 dniowa GRUPA PSYCHOTERAPEUTYCZNA

—  TERAPIA PROCESOWO-TERAPEUTYCZNA, WYJAZDOWA, ZAMKNIĘTA—

 

Dlaczego terapia grupowa a nie indywidualna?

Terapia grupowa to przesiadka z dobrego samochodu do Ferrari. Terapia indywidualna jest bezpieczna, dopasowana do potrzeb klienta…. i wszystko jest jak należy ale czegoś istotnego brakuje. To istotne coś to PROCES GRUPOWY czyli mówiąc w uproszczeniu brakuje w terapii indywidualnej szeregu zjawisk zachodzących między uczestnikami w obszarze behawioralnym (następuje negocjacja akceptowalnych zachowań), emocjonalnym (następuje emocjonalny dyskomfort) i poznawczym (następuje nowe postrzeganie świata i jego interpretowanie) …. Zjawiska te tworzą intensywną dynamikę, która wybija uczestników ze strefy komfortu a zatem szybciej prowadzi do ujawnienia się tych aspektów, które są istotne dla poprawienia jakości życia uczestników grupy – rzecz jasna dzieje się to w atmosferze poszanowania odmienności wszystkich uczestników grupy wraz z każdą osobistą historią, która doprowadziła ich do miejsca życia w którym się znaleźli. Kolejną zaletą terapii grupowej jest możliwość korzystania z sesji w sposób aktywny lub pasywny. Aktywne korzystanie występuje wtedy gdy uczestnik wyrazi życzenie aby wykroczyć poza schemat pracy procesowej (gdzie terapeuta jest bardziej wycofany i wspiera delikatniej np. poprzez zadawanie pytań, które prowadzą do osobistych wglądów) i chce pracować dużo bardziej intensywnie czyli wyraża zgodę aby terapeuta podejmował dużo bardziej odważne – tj. mocniej angażujące pacjenta interwencje. Na sesje można jednakże przychodzić również po to aby „odpoczywać” i korzystać z nich pasywnie. W takiej sytuacji uczestnik uczestniczy w pracy innego uczestnika poprzez dzielenie się z nim swoimi przemyśleniami lub może być nieco wycofany w czasie gdy terapeuta i inni uczestnicy wspierają inną osobę. Pomimo faktu, że dany uczestnik jest w danym dniu nieco wycofany w dalszym ciągu korzyść polegać może na odnajdywaniu / odkrywaniu w swoim życiu analogicznych spraw, które pojawiają się w pracy kolegi / koleżanki z grupy. Dodatkową korzyścią grupy ogólnej jest obecność kobiet i mężczyzn. Rozpoczynając proces terapeutyczny w towarzystwie mężczyzn i kobiet będziesz mógł skonfrontować Twój sposób reagowania na świat otrzymując punkt widzenia / wsparcie męskie i kobiece.

Kim jesteś? Co się da a czego nie da się zmienić?

W dużym stopniu jesteś dzisiaj tym kim jesteś z powodu wszelkich okoliczności związanych z Twoim dorastaniem od okresu prenatalnego do TERAZ. Dodatkowo, uwzględniając myślenie w nurcie systemowym, to kim jesteś może również być związane z wcześniejszymi pokoleniami, które „niewidzialnymi więzami” / genetycznie wpływają również na twoje obecne życie i wyżej wspomniane RELACJE z innymi. Aby to uprościć można przyjąć, że to kim jesteś to wypadkowa temperamentu, charakteru i systemu wartości. Nie da się zmienić temperamentu, tj. wrodzonego sposobu w jaki organizm wchodzi w reakcję z tym co pochodzi ze świata zewnętrznego. Jest kwestią dyskusyjną czy i w jakim stopniu można modyfikować system wartości w kontekście psychoterapii. Jednakże śmiało można powiedzieć, że da się zmienić charakter. Praca psychoterapeutyczna sprzyjać będzie Twojemu rozwojowi poprzez uelastycznianie Twojego typu osobowości – będziesz uczył się zamieniać niedojrzałe sposoby reagowania [niedojrzałe mechanizmy obronne] na dojrzałe sposoby reagowania jak również poprzez modyfikowanie Twojego obrazu siebie i innych, który powstał w ramach Twoich relacji z najważniejszymi osobami z Twojego życia (zazwyczaj rodzice). W prostych słowach Twoje zdrowienie mierzone będzie nie tylko ale przede wszystkim zdolnością bycia w dojrzalej relacji z drugim człowiekiem.

Czyli relacja jest aż tak ważna?

Problemy psychologiczne powstają w relacjach z ludźmi a zatem w relacjach z ludźmi mogą zostać naprawione. Grupa psychoterapeutyczna tworzy doskonały kontekst w ramach, którego manifestują się wszystkie trudności z przeszłości uczestników z tą jednak różnicą, że teraz te trudności mogą być przeżywane w sposób świadomy z różnymi uczestnikami grupy i z prowadzącymi psychoterapeutami. Grupa staje się w ten sposób środowiskiem w którym uczestnicy pod okiem prowadzącego mają możliwość do granic możliwości wyrażać siebie, eksperymentować bez obaw, że kogoś skrzywdzą, pokazywać w bezpiecznych warunkach swoje piękne i brzydkie strony. Wspólnym mianownikiem takiej pracy staje się zdobywanie doświadczenia w realnym kontakcie interpersonalnym. Więcej informacji ogólnych na temat psychoterapii grupowej znajdziesz na w zakładce GRUPOWA na podstronie PSYCHOTERAPIA

Co może być efektem terapii grupowej? *

*Choć ciężko gwarantować poziom rozwoju terapeutycznego, wszystkie wyszczególnione poniżej korzyści mogą zostać osiągnięte w większym lub mniejszym stopniu. Zazwyczaj dzieje się tak gdy uczestniczy wykraczają poza ramy pracy procesowej i gotowi są również na pracę terapeutyczną.

BĘDZIESZ bardziej asertywny – będziesz czuł się bardziej komfortowo niż niekomfortowo gdy konsekwencją Twoich dobrych decyzji będzie fakt, że ktoś cię nie lubi lub wywiera na Ciebie presję. | BĘDZIESZ bardziej wyrazisty / w kontakcie z Twoją PRAWDĄ / wyraźniej zajmiesz przestrzeń w swoim postępowaniu a to przełoży się na szacunek ze strony Twojego otoczenia w stosunku do Ciebie. | BĘDZIESZ bliżej i bez lęku w zwyczajnych kontaktach interpersonalnych. | BĘDZIESZ potrafił być „dzieckiem” (wymiar zdrowia osoby dorosłej) czyli pokonasz przymus bycia nadętym bufonem lub szarą, niewidzialną myszką. | ROZPOZNASZ i zaakceptujesz to wszystko co można nazwać Twoimi zasobami i deficytami. | JAKO KOBIETA / MĘŻCZYZNA ZROZUMIESZ czasem nieco trudny do zrozumienia świat mężczyzn / kobiet i nauczysz się na niego reagować szanując jednocześnie siebie i kobiety / mężczyzn. | BĘDZIESZ potrafił świadomie i adekwatnie korzystać ze swojej energii ( którą jest również m.in. złość). | NAUCZYSZ SIĘ nowego języka jakim jest CZUCIE*, wzbogacając w ten sposób oparte dotychczas tylko na rozumie Twoje rozumienie sytuacji relacyjnych.
* CZUCIE, jako narzędzie poznania rzeczywistości, jest naturalną domeną kobiet ale mężczyźni też mogą nauczyć się tego języka. W ocenie rzeczywistości , szczególnie w relacji z drugim człowiekiem, nie będą już tylko uczestniczyć twoje zasoby intelektualne.

Elementy obecne w terapii półrocznej

Głównym elementem terapii będzie praca procesowa czyli taka praca, która bazuje na tym co się będzie pojawiać w interakcji pomiędzy uczestnikami – w tego typie pracy terapeuta jest bardziej wycofany a jego rola głównie sprowadza się do wspierania uczestników w zrozumieniu tego co się wydarza w interakcji między uczestnikami poprzez zadawanie pytań i naprowadzanie uczestnika na osobiste odkrycie ważnych rzeczy – prowadzi to do osobistych wglądów uczestników grupy. Dodatkowo, spotkania wzbogacone będą o pracę z ciałem, techniki relaksacyjne i inne elementy zmierzające do pogłębienia świadomości siebie i swojego kontaktu z otaczającym nas światem ludzi (relacje). Aby praca miała w sobie również element strukturalny można oczekiwać, że uczestnicy grupy „przerobią” zagadnienia, które zaproponuje terapeuta i te, które zaproponują uczestnicy. Na wyraźne życzenia uczestnika Terapeuta może wykroczyć poza ramy terapii procesowej w kierunku pracy ściśle terapeutycznej gdzie konkretny uczestnik otrzymuje możliwość pracowania w sposób dużo bardziej intensywny nad swoim problemem a interwencje terapeuty mogą być bardziej odważne – tj. mocniej angażujące pacjenta / klienta w procesie leczenia / dojrzewania.

Przykładowe zagadnienia:

CZEGO PRAGNĄ KOBIETY / MĘŻCZYŹNI ? – mężczyzna / kobieta to również rola społeczna, której jakość testowana jest w związkach przez partnerów. Dowiesz się co jest ważne dla kobiet / mężczyzn, jakie oczekiwania spełnić a jakie nie i jak sobie poradzić z rozczarowaniem? WYRAZISTE ZAJMOWANIE PRZESTRZENI / POSZERZANIE GRANIC / WYRAŻANIE SWOJEJ PRAWDY– Jak zajmujesz sobą przestrzeń w domu, pracy, na ulicy? Czy jesteś wyrazisty gdy czegoś chcesz czy też robisz coś tak jakbyś tego nie robił pozostawiając za sobą posmak „nijakości”?Realizacja tego aspektu możliwa jest tylko wtedy gdy odkryjesz / poszerzysz swoją tożsamość → ODKRYWANIE / POSZERZANIE SWOJEJ TOŻSAMOŚCI – Praca w grupie pozwoli Ci w bezpiecznych warunkach odkrywać i wyrażać to kim jesteś . Czy Ty w ogóle czujesz kim jesteś? Czy możliwe jest, że jesteś kimś innym w towarzystwie różnych ludzi? Czy w sytuacji stresu wycofujesz się i przestajesz istnieć w prawdzie? Kiedy jesteś prawdziwy? Co się stanie jeśli zaczniesz wyrażać prawdziwego siebie? | OBECNOŚĆ vs NIEOBECNOŚĆ – wiele kobiet mówi do swoich mężczyzn, że nie czują ich obecności. Faktycznie często jest tak, że panowie są obecni intelektem a nie ma ich duchem! Czy da się to zmienić? Będziemy temu sprzyjać. | DOBRY SEKS – Seks to ważna sprawa i tym też się zajmiemy poszerzając rozumienie intymności | SIŁA MĘSKA – Co to znaczy, że jest się silnym mężczyzną? Masz kontakt ze swoją siłą? Skąd ona płynie? | BYĆ KOBIETĄ – Co to znaczy być kobiecą kobietą? Masz kontakt ze swoją kobiecością? RODZICE. Co łączy Cię z Twoim ojcem i matką? Jesteś połączony miłością, nienawiścią, jakimś zniewoleniem, przymusem bycia jakimś, litością nad ich losem? Nie wiem gdzie jesteś w relacji z nimi ale dobrze jest zamknąć ten etap we właściwy sposób. | INTEGRACJA TWOJEGO „JA” POPRZEZ PRACĘ Z CIAŁEM – częścią pracy terapeutycznej jest integracja twojego JA co możemy wspierać poprzez odpowiednią pracę z ciałem. Aby dowiedzieć się więcej o psychoterapeutycznej pracy poprzez ciało i czym jest integracja Twojego JA zapraszam do zakładki integracja Ja na podstronie PRACA Z CIAŁEM. |  Podczas półrocznej grupy NIE ma możliwości aby zrealizować ten moduł choćby w sposób podstawowy. Możliwe jest natomiast zakosztowanie tego typu pracy i cieszenie się małymi sukcesami. MODYFIKOWANIE PARTNERA– Rozumiem, że wiele osób chciałoby zmodyfikować charakter swoich partnerów. Wierzą oni, że jeśli on / ona się zmieni to wszystko się naprawi. A zatem czy możliwe jest zmienianie partnera? Czy oczekiwanie, że ktoś się zmieni nie jest przypadkiem zaprzeczeniem miłości? Co się da zmienić a czego się nie da i jak zmieniać dowiesz się na półrocznej grupie psychoterapeutycznej.

Leczenie

Ostatecznym celem naszej pracy jest zdolność do bycia w dojrzałych relacjach co wyraża się również poprzez rezygnację z grania w gry psychologiczne. To co kiedyś zostało zepsute w relacjach z ważnymi osobami z Twojego życia teraz musi zostać naprawione w relacji z członkami grupy i w relacji z terapeutą – możesz być zdziwiony ale prawda jest taka, że jeśli coś naprawisz w relacji z uczestnikami grupy to naprawisz też to we wszystkich ważnych relacjach z Twojego życia poza-grupowego. Warto też wiedzieć, że zdrowie nie jest stanem idealności tylko raczej oscylacją pomiędzy skrajnościami a więc również Twoje zdrowie będzie mierzone jakością twojej elastyczności a nie obecnością stanu perfekcji.

Half-Year Psychotherapeutic Group for Krakow Expats (in English)

Why group therapy and not individual one?

Group therapy is like exchanging already good car for Ferrari. Individual therapy is safe, tailored to the needs of the client and everything is good but something essential is missing and this something is called GROUP PROCESS. In other words, what is missing is a wide range of phenomena occurring among group members on a few levels: behavioral (negotiation of acceptable behavior), emotional (presence of emotional discomfort) and cognitive (development of new perception of world /social environment and its interpretation). These phenomena trigger intensive dynamic that removes participants of the group from the zone of comfort and thus, more quickly pushes them to reveal aspects which are crucial for improving their quality of life. Obviously, all this happens in atmosphere of acceptance (being the result of understanding the roots) and consequently, with respect for diversity of all group members who are where they are because of unique history that led them to the present moment. Important advantage of group therapy is its potential to influence people who choose to be less active / are afraid of taking up the space during the session. In other words, people can be active or passive and therapy works regardless which one you choose. Very active approach translates into situation in which group member is actively involved in everything that is happening in the process or even expresses his wish to go beyond the boundaries of process-based-group ( therapist tends to be more distant and gently supports the process by asking questions or conducting certain experiments that lead to personal insights) to work in strictly psychotherapeutic mode (therapist engages patient more intensively, interventions may tend to remove from the zone of comfort). Being passive means that you participate with lower intensity but still get soaked with the input of the process which is going to change you whether you like it or not, because while working on another person’s material you will most likely discover analogue situations in your own life. Another version of moderate participation is by sharing your thoughts about the work of another person with others. Additional advantage of group therapy is simply the presence of men and women and thus, you will have the chance to confront your way of reacting to the “world” of the opposite sex receiving support / point of view of both men and women.

 

— Psychotherapeutic process-based group in English—

—  SHORT-TERM GROUP, ONCE A WEEK, CLOSED —

You are who you are as a result of all circumstances connected with your growth starting at prenatal period until NOW. Also, applying systemic point of view, the person you are may be linked by invisible bonds / genetically to previous generations which might as well influence your life and your relationships. However, to simplify this picture and make it more tangible, we may say that you are the resultant of your temperament, character and value system. One cannot really / deeply change temperament which is your internal way of interacting with what comes from outside your organism. It is questionable how and to what extend you can change your value system within psychotherapeutic frame. However, the thing you can change is your character. Psychotherapeutic group provides opportunity for your development by increasing flexibility within your personality type – you will learn to change immature ways of reacting (immature defense mechanisms) for mature ways of reacting as well as by modification of your SELF, which has developed as a result of your interactions with most important people from your life (usually parents). Put simply, your health level will be measured by your ability to be in mature relationship with another people (e.g. group member)

Is the relationship so vital?

Psychological problems occur in relationships with people and, thus need to be repaired also with people. Psychotherapeutic group constitutes perfect breeding ground for manifestation of all difficulties from the past, however, this time, they may be experienced consciously with different group members and psychotherapist(s). The group becomes perfect environment within which participants under therapist’s supervision can express themselves without inhibitions and fears of hurting others, show their weaknesses, nasty behavior and beauty. A common denominator of this kind of work, is opportunity to gain experience in real interpersonal contact.

What will be the results of group psychotherapy? *

Group psychotherapy may lead to the beginning of new stage of life because of its potential to awaken inner locus of control and thus reinforce belief in one’s self-agency. People tend to develop awareness of SELF which often leads to deepening / purifying relationships including personal relationship with your own self. The above process will translate into improving such aspects of life as family, work, finances, friendship etc. The maturity of your SELF may make it easier for you to make choices that will affirm quality rather than quantity in your life.

*It is most likely that all benefits listed below will be achieved to a certain degree. It is hard to guarantee the level of progress, nevertheless, I am convinced that progress will occur.

YOU WILL BE MORE ASSERTIVE– you will feel more comfortable than uncomfortable when the result of your decision(s) makes other people disapprove of your actions or puts pressure on you. | YOU WILL BE MORE DISTINCTIVE when expressing YOUR TRUTH and thus take up space around you with no hesitation. Your authenticity will undoubtedly trigger respect of others towards you. | YOU WILL BE FREE OF ANXIETY in regular interpersonal contacts. | YOU WILL BE ABLE TO BE PLAYFULLY CHILDISH  (dimension of health of mature person) which means that you will overcome the habit of being a pompous buffoon or a diffident person. | YOU WILL DISCOVER, explore and accept what can be referred to as your resources and deficits. | AS A WOMAN / MAN YOU WILL UNDERSTAND slightly difficult to comprehend world of men / women and you will find out how to respond to it while respecting both yourself and the world of the opposite gender. | YOU WILL LEARN how to consciously and adequately make use of your energy, including your anger. | YOU WILL DISCOVER / IMPROVE the skill of receiving from other interlocutors information that comes to the surface not through the words they use but in the form of the feelings you experience, also using your body as a resonance box. Can you read your feelings and make conscious use of them? This crucial ability combined with proper use of intellect definitely deepens understanding of other people and thus enriches the quality of relationship as the exchange of messages gets closer to the truth. Isn’t it useful to understand others more than they understand themselves?

*THE SKILL OF FEELING / RESONATING as the tool of reading reality, is the natural domain of women. Nevertheless, men can practice application of this skill and become more proficient in its use.

Essential features of the psychotherapeutic process-based group

The group functions within methodological frame that can be characterized by the presence of the following features: GROUP PROCESS – this method is based on the idea that everything that happens in interactions between group member becomes the input for the process to take place. This phenomenon leads to personal insights of the group members because they become witnesses of how reactions of others influence their feelings, self-assessment and assessment of others. The sessions may be enriched by BODY WORK, RELAXATION TECHNIQUES and other elements aiming at deepening awareness of oneself and of the contact with surrounding environment of people. At the request of a group member, the psychotherapist may decide to go beyond the boundaries of the process based group and apply methods that change the dynamic into strictly PSYCHOTHERAPEUTIC GROUP within which a person has the opportunity to work on their problem more intensively. This may take the form of one-to-one work with psychotherapist with group members in the background watching what is happening in silence. Interventions of the psychotherapist may be more direct, engaging the given person more intensively in the process of maturing,

Exemplary themes of focus:

WHAT DO MEN / WOMEN CRAVE FOR? – man / woman is also a society role which performance is tested in relationships by partners. You will find out what is important for them, how to meet their demands, when and how to refuse or cause necessary frustration and how to deal with disappointment. TAKING UP THE SPACE DISTINCTIVELY / EXTENDING YOUR BOUNDARIES / EXPRESSING YOUR TRUTH – How do you take up your space at home, work in the street? Are you distinctive when you want something or you do it as if you didn’t do it leaving behind the taste of nothingness? Awakening this aspect is possible only when you discover / extend your identity→ DISCOVERING / EXTENDING YOUR IDENTITY – group work will give you opportunity to safely discover and express your thoughts and feelings. Do you actually feel who you are? Is it possible that you play different roles in company of different people ? Is it possible that under stressful situation you step back and stop existing in your truth? When are you real? What will be the consequence if you start expressing your true SELF ? | PRESENCE vs ABSENCE – sometimes she says he is absent. Indeed it is often the case that gents are present in their intellect but their spirit is in underworlds! The worst scenario may be that 2 strangers live under the same roof. Is it possible to change it? | GOOD SEX – Sex is an important issue that may be dealt with also by extending understanding of intimacy. | MAN’S STRENGTH – What does it mean to be a strong man? Do you feel connection with you strength? Where does it come from? | TO BE A WOMAN – What does it mean to be an attractive woman? Do you feel connection with your femininity? | PARENTS – What is it that connects you with your father and mother? Are you connected through love (if so, what type of love), hatred, some sort of slavery, necessity to meet their need(s), mercy over their fate? I do not know where you are in relationship with them but it is highly important to make things right in this respect. | INTEGRATION OF YOUR SELF THROUGH PSYCHOTHERAPEUTIC BODY WORK – part of psychotherapeutic work is integration of SELF which can be supported through body work. Bearing in mind the overall focus of the group, there is no option to perform this task with everybody diligently during the half-year period. It is possible, however, to feel the flavor of this type of work and enjoy little successes. MODIFYING YOUR PARTNER– I can understand that many people have a subconscious plan to change the overall performance of their partners. They seem to hold a belief that if his / her partner changes, all the puzzles will fit in well. So it it possible to change your partner? Isn’t the expectancy of change the denial of true love? What is it that you can and cannot change ? I hope you will find this and many other answers to your questions in the half-year psychotherapeutic group.

Treatment

Ultimate aim of group therapy is ability to function in mature relationships which also manifests itself by giving up on playing psychological games. What ones became problematic / unsatisfactory in relationships with important people from your life (e.g. parents) has absolutely strong impact on relationships with others at present time and has to / may be repaired in relationships with other group members and the therapist. You may be surprised but the truth is that if you repair something in relationship with group members you will also repair it in all important relationships in your life outside psychotherapeutic room. It is worth mentioning that health is not the ideal state of perfection but rather a state of oscillation between extremes. As a result your health will be measured not by presence of state of perfection but rather the presence of flexibility of your mind

PÓŁROCZNA OTWIERAJĄCA GRUPA TERAPEUTYCZNA

Dlaczego terapia grupowa a nie indywidualna?

Terapia grupowa to przesiadka z dobrego samochodu do Ferrari. Terapia indywidualna jest bezpieczna, dopasowana do potrzeb klienta…. i wszystko jest jak należy, ale czegoś istotnego brakuje. To istotne coś to PROCES GRUPOWY, czyli mówiąc w uproszczeniu brakuje w terapii indywidualnej szeregu zjawisk zachodzących między uczestnikami w obszarze behawioralnym (następuje negocjacja akceptowalnych zachowań), emocjonalnym (następuje emocjonalny dyskomfort) i poznawczym (następuje nowe postrzeganie świata i jego interpretowanie) …. Zjawiska te tworzą intensywną dynamikę, która wybija uczestników ze strefy komfortu, a zatem szybciej prowadzi do ujawnienia się tych aspektów, które są istotne dla poprawienia jakości życia uczestników grupy – rzecz jasna dzieje się to w atmosferze poszanowania odmienności wszystkich uczestników grupy, wraz z każdą osobistą historią, która doprowadziła ich do miejsca życia, w którym się znaleźli. Kolejną zaletą terapii grupowej jest możliwość korzystania z sesji w sposób aktywny lub pasywny. Aktywne korzystanie występuje wtedy, gdy uczestnik wyrazi życzenie aby wykroczyć poza schemat pracy procesowej (gdzie terapeuta jest bardziej wycofany i wspiera delikatniej np. poprzez zadawanie pytań, które prowadzą do osobistych wglądów) i chce pracować dużo bardziej intensywnie, czyli wyraża zgodę aby terapeuta podejmował dużo bardziej odważne – tj. mocniej angażujące pacjenta interwencje. Na sesje można jednakże przychodzić również po to aby „odpoczywać” i korzystać z nich pasywnie. W takiej sytuacji uczestnik uczestniczy w pracy innego uczestnika poprzez dzielenie się z nim swoimi odczuciami/myślami lub może być nieco wycofany w czasie, gdy terapeuta i inni uczestnicy wspierają inną osobę. Pomimo faktu, że dany uczestnik jest w danym dniu nieco wycofany, w dalszym ciągu korzyść polegać może na odnajdywaniu/odkrywaniu w swoim życiu analogicznych spraw, które pojawiają się w pracy kolegi/koleżanki z grupy. Dodatkową korzyścią grupy ogólnej jest obecność kobiet i mężczyzn. Rozpoczynając proces terapeutyczny w towarzystwie mężczyzn i kobiet będziesz mógł skonfrontować Twój sposób reagowania na świat, otrzymując punkt widzenia/wsparcie męskie i kobiece.

 

— Grupa Psychoterapeutyczna —

—  GRUPA KRÓTKOTERMINOWA, COTYGODNIOWA, ZAMKNIĘTA—

 

W dużym stopniu, jesteś dzisiaj tym kim jesteś z powodu wszelkich okoliczności związanych z Twoim dorastaniem od okresu prenatalnego do TERAZ. Co więcej, uwzględniając myślenie w nurcie systemowym, to kim jesteś, może również być związane z wcześniejszymi pokoleniami, które „niewidzialnymi więzami”/genetycznie wpływają również na twoje obecne życie i wyżej wspomniane RELACJE z innymi. Aby to uprościć można przyjąć, że to kim jesteś to wypadkowa temperamentu, charakteru i systemu wartości. Nie da się zmienić temperamentu, tj. wrodzonego sposobu w jaki organizm wchodzi w reakcję z tym co pochodzi ze świata zewnętrznego ale da się zmienić charakter. Praca psychoterapeutyczna sprzyjać będzie Twojemu rozwojowi poprzez uelastycznianie Twojego typu osobowości – będziesz uczył się zamieniać niedojrzałe sposoby reagowania [niedojrzałe mechanizmy obronne] na dojrzałe sposoby reagowania jak również poprzez modyfikowanie Twojego obrazu siebie i innych, który powstał w ramach Twoich relacji z najważniejszymi osobami z Twojego życia (zazwyczaj rodzice). W prostych słowach Twoje zdrowienie mierzone będzie nie tylko ale przede wszystkim zdolnością bycia w dojrzalej relacji z drugim człowiekiem.

Czyli relacja jest aż tak ważna?

Problemy psychologiczne powstają w relacjach z ludźmi a zatem w relacjach z ludźmi mogą zostać naprawione. Grupa psychoterapeutyczna tworzy doskonały kontekst w ramach, którego manifestują się wszystkie trudności z przeszłości uczestników z tą jednak różnicą, że teraz te trudności mogą być przeżywane w sposób świadomy z różnymi uczestnikami grupy i z prowadzącymi psychoterapeutami. Grupa staje się w ten sposób środowiskiem w którym uczestnicy pod okiem prowadzącego mają możliwość do granic możliwości wyrażać siebie, eksperymentować bez obaw, że kogoś skrzywdzą, pokazywać w bezpiecznych warunkach swoje piękne i „brzydkie” strony. Wspólnym mianownikiem takiej pracy staje się zdobywanie doświadczenia w realnym kontakcie interpersonalnym. Więcej informacji ogólnych na temat psychoterapii grupowej znajdziesz na w zakładce GRUPOWA na podstronie PSYCHOTERAPIA

 

Co będzie efektem terapii grupowej *

*Wszystkie wyszczególnione poniżej korzyści zostaną osiągnięte w większym lub mniejszym stopniu. Ciężko gwarantować poziom rozwoju precyzyjnie, ale mam przekonanie, że poprawa nastąpi – u niektórych większa, a u niektórych mniejsza.

  • BĘDZIESZ bardziej asertywny – będziesz czuł się bardziej komfortowo niż niekomfortowo, gdy konsekwencją Twoich dobrych decyzji będzie fakt, że ktoś cię nie lubi lub wywiera na Ciebie presję. | BĘDZIESZ bardziej wyrazisty / w kontakcie z Twoją PRAWDĄ – wyraźniej zajmiesz przestrzeń w swoim postępowaniu, a to przełoży się na szacunek ze strony Twojego otoczenia w stosunku do Ciebie. | BĘDZIESZ bliżej i bez lęku w zwyczajnych kontaktach interpersonalnych. | BĘDZIESZ potrafił być „dzieckiem” (wymiar zdrowia osoby dorosłej) czyli pokonasz przymus bycia nadętym bufonem lub szarą, niewidzialną myszką. | ROZPOZNASZ i ZAAKCEPTUJESZ to wszystko, co można nazwać Twoimi zasobami i deficytami. | JAKO KOBIETA / MĘŻCZYZNA ZROZUMIESZ czasem nieco trudny do zrozumienia świat mężczyzn/kobiet i nauczysz się na niego reagować, szanując jednocześnie siebie i kobiety/mężczyzn. | BĘDZIESZ potrafił świadomie i adekwatnie korzystać ze swojej energii ( m.in. złości). | NAUCZYSZ SIĘ nowego języka jakim jest CZUCIE*, wzbogacając w ten sposób oparte dotychczas tylko na rozumie Twoje rozumienie sytuacji relacyjnych.

* CZUCIE, jako narzędzie poznania rzeczywistości, jest naturalną domeną kobiet, ale mężczyźni też mogą nauczyć się tego języka. W ocenie rzeczywistości, szczególnie w relacji z drugim człowiekiem, nie będą już tylko uczestniczyć twoje zasoby intelektualne.

Elementy obecne w terapii półrocznej

Głównym elementem terapii będzie praca procesowa, czyli taka praca, która bazuje na tym, co się będzie pojawiać w interakcji pomiędzy uczestnikami – w tego typie pracy terapeuta jest bardziej wycofany a jego rola głównie sprowadza się do wspierania uczestników w zrozumieniu tego co się wydarza w interakcji między uczestnikami poprzez zadawanie pytań i naprowadzanie uczestnika na osobiste odkrycie ważnych rzeczy – prowadzi to do osobistych wglądów uczestników grupy. Dodatkowo spotkania wzbogacone będą o pracę z ciałem, techniki relaksacyjne i inne elementy zmierzające do pogłębienia świadomości siebie i swojego kontaktu z otaczającym nas światem ludzi (relacje). Aby praca miała w sobie również element strukturalny można oczekiwać, że uczestnicy grupy „przerobią” zagadnienia, które zaproponuje terapeuta i te, które zaproponują uczestnicy. Na wyraźne życzenia uczestnika Terapeuta może wykroczyć poza ramy terapii procesowej w kierunku pracy ściśle terapeutycznej, gdzie konkretny uczestnik otrzymuje możliwość pracowania w sposób dużo bardziej intensywny nad swoim problemem, a interwencje terapeuty mogą być bardziej odważne – tj. mocniej angażujące pacjenta/klienta w procesie leczenia/dojrzewania.

Przykładowe zagadnienia:

CZEGO PRAGNĄ KOBIETY / MĘŻCZYŹNI ? – mężczyzna / kobieta to również rola społeczna, której jakość testowana jest w związkach przez partnerów. Dowiesz się co jest ważne dla kobiet / mężczyzn, jakie oczekiwania spełnić a jakie nie i jak sobie poradzić z rozczarowaniem? WYRAZISTE ZAJMOWANIE PRZESTRZENI / POSZERZANIE GRANIC / WYRAŻANIE SWOJEJ PRAWDY– Jak zajmujesz sobą przestrzeń w domu, pracy, na ulicy? Czy jesteś wyrazisty gdy czegoś chcesz czy też robisz coś tak jakbyś tego nie robił pozostawiając za sobą posmak „nijakości”?Realizacja tego aspektu możliwa jest tylko wtedy gdy odkryjesz / poszerzysz swoją tożsamość → ODKRYWANIE / POSZERZANIE SWOJEJ TOŻSAMOŚCI – Praca w grupie pozwoli Ci w bezpiecznych warunkach odkrywać i wyrażać to kim jesteś . Czy Ty w ogóle czujesz kim jesteś? Czy możliwe jest, że jesteś kimś innym w towarzystwie różnych ludzi? Czy w sytuacji stresu wycofujesz się i przestajesz istnieć w prawdzie? Kiedy jesteś prawdziwy? Co się stanie jeśli zaczniesz wyrażać prawdziwego siebie? | OBECNOŚĆ vs NIEOBECNOŚĆ – wiele kobiet mówi do swoich mężczyzn, że nie czują ich obecności. Faktycznie często jest tak, że panowie są obecni intelektem a nie ma ich duchem! Czy da się to zmienić? Będziemy temu sprzyjać. | DOBRY SEKS – Seks to ważna sprawa i tym też się zajmiemy poszerzając rozumienie intymności | SIŁA MĘSKA – Co to znaczy, że jest się silnym mężczyzną? Masz kontakt ze swoją siłą? Skąd ona płynie? | BYĆ KOBIETĄ – Co to znaczy być kobiecą kobietą? Masz kontakt ze swoją kobiecością? RODZICE. Co łączy Cię z Twoim ojcem i matką? Jesteś połączony miłością, nienawiścią, jakimś zniewoleniem, przymusem bycia jakimś, litością nad ich losem? Nie wiem gdzie jesteś w relacji z nimi ale dobrze jest zamknąć ten etap we właściwy sposób. | INTEGRACJA TWOJEGO „JA” POPRZEZ PRACĘ Z CIAŁEM – częścią pracy terapeutycznej jest integracja twojego JA co możemy wspierać poprzez odpowiednią pracę z ciałem. Aby dowiedzieć się więcej o psychoterapeutycznej pracy poprzez ciało i czym jest integracja Twojego JA zapraszam do zakładki integracja Ja na podstronie PRACA Z CIAŁEM. Podczas półrocznej grupy NIE ma możliwości aby zrealizować ten moduł choćby w sposób podstawowy. Możliwe jest natomiast zakosztowanie tego typu pracy i cieszenie się małymi sukcesami. MODYFIKOWANIE PARTNERA– Rozumiem, że wiele osób chciałoby zmodyfikować charakter swoich partnerów. Wierzą oni, że jeśli on / ona się zmieni to wszystko się naprawi. A zatem czy możliwe jest zmienianie partnera? Czy oczekiwanie, że ktoś się zmieni nie jest przypadkiem zaprzeczeniem miłości? Co się da zmienić a czego się nie da, i jak zmieniać, dowiesz się na półrocznej grupie psychoterapeutycznej.

Leczenie

Ostatecznym celem naszej pracy jest zdolność do bycia w dojrzałych relacjach co wyraża się również poprzez rezygnację z grania w gry psychologiczne. To, co kiedyś zostało zepsute/było niesatysfakcjonujące w relacjach z ważnymi osobami z Twojego życia (np. z rodzicami),  ma ogromny wpływ na funkcjonowanie w relacjach z innymi obecnie i teraz musi/może  zostać naprawione w relacji z członkami grupy i w relacji z terapeutą. Możesz być zdziwiony, ale prawda jest taka, że jeśli coś naprawisz w relacji z uczestnikami grupy, to naprawisz też to we wszystkich ważnych relacjach z Twojego życia poza-grupowego. Warto też wiedzieć, że zdrowie nie jest stanem idealności, tylko raczej oscylacją pomiędzy skrajnościami, a więc również Twoje zdrowie będzie mierzone jakością twojej elastyczności, a nie obecnością stanu perfekcji.

 

Trzymiesięczna grupa męska

Ogólne informacje o psychoterapii grupowej

Problemy psychologiczne powstają w relacjach z ludźmi a zatem w relacjach z ludźmi mogą zostać naprawione. Grupa psychoterapeutyczna tworzy doskonały kontekst w ramach, którego manifestują się wszystkie trudności z przeszłości uczestników z tą jednak różnicą, że teraz te trudności mogą być przeżywane w sposób świadomy z różnymi uczestnikami grupy i z prowadzącymi psychoterapeutami. Grupa staje się w ten sposób środowiskiem w którym uczestnicy pod okiem prowadzącego mają możliwość do granic możliwości wyrażać siebie, eksperymentować bez obaw, że kogoś skrzywdzą, pokazywać w bezpiecznych warunkach swoje 'piękne i brzydkie’ strony. Wspólnym mianownikiem takiej pracy staje się zdobywanie doświadczenia w realnym kontakcie interpersonalnym. Więcej informacji ogólnych na temat psychoterapii grupowej znajdziesz na w zakładce GRUPOWA na podstronie PSYCHOTERAPIA

PEŁNY OPIS

— Psychoterapeutyczna grupa dla mężczyzn 3 miesięczna —

—  GRUPA KRÓTKOTERMINOWA, COTYGODNIOWA —

Trzymiesięczna grupa psychoterapeutyczna dla mężczyzn jest alternatywą dla osób, które z różnych powodów nie mogą pozwolić sobie na uczestnictwo w półrocznej grupie dla mężczyzn. Skoro czas trwania procesu terapeutycznego jest krótszy to w porównaniu z grupą półroczną czegoś będzie mniej a to co się nauczysz będzie utrwalone mniej. Mniej nie oznacza, że nie warto. Może jesteś osobą dla której mniej oznacza właściwiej bo gdyby było za dużo to nie potrafiłbyś „przełknąć” albo mniej to tylko okres przygotowawczy to tego aby kiedyś możliwe stało się więcej.

Czym różnią się od siebie trzymiesięczna i półroczna grupa dla mężczyzn?

Korzyści grupy 3 miesięcznej:

  • Krótszy czas oznacza oszczędność finansową
  • Jeśli masz kłopot z zaufaniem drugiej osobie, krótsza terapia oznacza krótszy czas w towarzystwie psychoterapeuty, który nie spełnia Twoich oczekiwań. Ryzyko takiej sytuacji jest minimalizowane poprzez kilkukrotne sesje indywidualne poprzedzające zapis na grupę niemniej jednak czasem potrzeba więcej czasu na poznanie kogoś.
  • Jeśli obawiasz się, że psychoterapia stanowi dla Ciebie trudne wyzwanie to może właśnie taki krótki okres będzie jakby rozgrzewką do podjęcia decyzji o dłuższym zaangażowaniu w przyszłości.

Wady grupy 3 miesięcznej:

  • Pojedyncza sesja w procesie trzymiesięcznym jest nieco droższa niż pojedyncza sesja w procesie półrocznym.
  • Czas ucieka szybciej. Jeśli chcesz rozwiązać swoje problemy będziesz musiał o to zawalczyć szybciej – zgłaszać się do pracy, podejmować ryzyko. W przeciwieństwie do grupy 3 miesięcznej, grupa półroczna daje więcej spokoju, przestrzeni do nabrania rozpędu, stopniowego budowania zaufania do psychoterapeuty i do uczestników grupy.
  • Nieco okrojony zakres zajęć warsztatowych nastawionych na doświadczenie / poznanie – niezbędne do zaistnienia trwałych zmian w człowieku.

Dlaczego dla mężczyzn?

Warto zacząć od wyjaśnienia czemu ma służyć praca w grupie męskiej. Po co taki twór separujący panów od pań? Odpowiedź prosta jest taka, że nie chcemy aby Panie, bez względu na to jak są mądre i inteligentne, stały nam na drodze do dojrzewania w roli mężczyzny. Rozumiem, że ten podział jest sztucznym tworem, ale jego przydatność nadaje sens jego zastosowaniu. Mój przyjaciel mieszkający na bliskim wschodzie powiedział kiedyś, że „tutaj jest wygodniej w miejscach publicznych z powodu mniejszej obecności kobiet w przestrzeni publicznej. Znika potrzeba prężenia muskuł, uczestniczenia w konkursie na najlepszy tekst i generalnie ujmując bycia zauważonym przez kobiety.” Mój przyjaciel nie uważa, że tamten system społeczny jest lepszy. On po prostu uwypuklił prostą prawdę o istnieniu naturalnego „napięcia” pomiędzy płciami. Decyzja o nieobecności kobiet w tej grupie sprzyjać będzie integracji między mężczyznami, którzy bez zbędnej rywalizacji o bycie zauważonym przez płeć piękną będą podejmowali różnego typu ryzyka i dzielić się będą tym co mają sobie nawzajem do zaoferowania – Panie na tym etapie, etapie ryzykowania „utraty twarzy” nie są na potrzebne 🙂 . Jednocześnie chciałbym wyraźnie podkreślić, że niszowanie grupy pod kątem płci nie może trwać bardzo długo gdyż jest zaprzeczeniem prawdy o życiu! Któregoś dnia Panowie muszą się spotkać z kobietami i z nimi dojrzale funkcjonować a temu służyć może przejście do półrocznej grupy standardowej gdzie nie ma już podziału na płeć.

Co to znaczy dojrzeć do roli mężczyzny?

Aby dojrzeć do roli mężczyzny, musisz najpierw ogólnie rzecz ujmując dojrzeć. Płeć nie ma znaczenia w kwestiach tak fundamentalnych jak PROSZĘ – PRZEPRASZAM – DZIĘKUJĘ. W praktyce procesy te będą przebiegać równolegle ponieważ każde Twoje osiągnięcie odbywać się będzie w gronie mężczyzn. Praca w grupie odpowiadać będzie na Twoje osobiste potrzeby, które „wygenerowały”się w Twoim życiu.  W dużym stopniu jesteś dzisiaj tym kim jesteś z powodu wszelkich okoliczności związanych z Twoim dorastaniem od okresu prenatalnego do TERAZ. Dodatkowo, uwzględniając myślenie w nurcie systemowym, to kim jesteś może również być związane z wcześniejszymi pokoleniami, które „niewidzialnymi więzami” wpływają również na twoje obecne życie i wyżej wspomniane RELACJE z innymi. Praca psychoterapeutyczna sprzyjać będzie Twojemu rozwojowi poprzez uelastycznianie Twojego typu osobowości  – będziesz uczył się zamieniać niedojrzałe sposoby reagowania [niedojrzałe mechanizmy obronne] na dojrzałe sposoby reagowania. W prostych słowach Twoje zdrowienie mierzone będzie nie tylko ale przede wszystkim zdolnością bycia w dojrzalej relacji z drugim człowiekiem. Rozpoczynając proces terapeutyczny w towarzystwie mężczyzn otoczony będziesz wsparciem męskim a nie żeńskim  i to robi dużą różnicę. Być może dotychczas było tak, że Twoje rozterki, pytania, niepewności, żale i smutki zderzały się głównie z reakcją świata kobiet a rezultatem tego była niepewność co do tego jak powinno być. Teraz, przez pół roku, po Twojej stronie będzie świat mężczyzn.

Mężczyzna to między innymi rola społeczna jaką jest bycie kumplem, ojcem i mężem, biznesmenem. To w tych relacjach musisz sobie radzić. Czy masz przyjaciela / kumpla z którym spędzasz fajny czas? A może uważasz, że to jest zbyteczne i nie ma na to czasu? Czy nie sądzisz, że męska przyjaźń może dawać siłę i napełniać Twoje życie czymś ważnym czego nie dostaniesz od swojej ukochanej kobiety? Jak rozwiązujesz swoje konflikty zawodowe? Facet to osoba, która potrafi umiejętnie korzystać ze swojej agresji adekwatnie do sytuacji. Naszym planem jest zapoznać się ze swoją agresywnością, oswoić ją – czasem ją rozpuścić a czasem skorzystać z niej tak jak trzeba.  Jak rozwiązujesz konflikty ze swoim synem? Potrafisz jednocześnie okazywać miłość i stawiać przed nim męskie wymagania nawet jeśli się to nie podoba Twojej żonie? Jakość funkcjonowania w roli mężczyzny jest często oceniana przez partnerki z którymi dzielą oni swoje życie. Problem w tym, że oczekiwania wielu partnerek względem mężczyzn (działa to oczywiście w dwie strony) mają swoje korzenie w ich własnych domach rodzinnych gdzie zbudowały się one na bazie ich relacji z własnymi rodzicami. W rezultacie zdarza się, że kobiety oczekują od mężczyzn coś czego oni nie powinni robić pomimo tego, że prowadzić to będzie do konfliktu. Czy zatem rozwiązaniem jest konflikt? Czasem tak, ale nie chodzi tu o zwykły konflikt tylko o dobry rodzaj konfliktu, konflikt w pakiecie z miłością który przerywa dotychczasowy „pokój” oparty na niedojrzałej homeostazie. Czym w praktyce jest konflikt w pakiecie z miłością?  Odpowiedz na to i inne pytania odnajdziesz w męskiej grupie terapeutycznej.

Jak rozpoznać, że jesteś już facetem?

Będziesz potrafił świadomie i adekwatnie korzystać ze swojej energii ( którą jest również m.in. złość)  | Będziesz czuł się bardziej komfortowo niż niekomfortowo gdy konsekwencją Twoich decyzji będzie fakt, że ktoś cię nie lubi | Będziesz zajmował sobą przestrzeń całkowicie czyli nie będziesz rozmemłany w swoim postępowaniu | Będziesz wiedział kiedy wziąć kobietę na plecy rozumiejąc, że dialogiem nic nie załatwisz | Będziesz potrafił być dzieckiem (wymiar zdrowia osoby dorosłej) czyli pokonasz przymus bycia nadętym bufonemRozpoznasz i zaakceptujesz to wszystko co można nazwać Twoimi zasobami i deficytami | Zrozumiesz trudny do zrozumienia świat kobiet i nauczysz się na niego reagować | Nauczysz się nowego języka jakim jest CZUCIE*, wzbogacając w ten sposób oparte dotychczas tylko na rozumie Twoje rozumienie świata i różnych sytuacji.

* CZUCIE, jako narzędzie poznania rzeczywistości, jest naturalną domeną kobiet ale faceci też mogą nauczyć się tego języka . W ocenie rzeczywistości nie będą już tylko uczestniczyć twoje zasoby intelektualne.

 

Elementy obecne w półrocznej terapii dla mężczyzn

Głównym elementem terapii będzie praca procesowa czyli taka praca, która bazuje na tym co się będzie pojawiać w interakcji pomiędzy uczestnikami. Dodatkowo spotkania wzbogacone będą o pracę z ciałem, techniki relaksacyjne i inne elementy zmierzające do pogłębienia świadomości siebie i swojego kontaktu z otaczającym nas światem ludzi. Aby praca miała w sobie również element strukturalny można oczekiwać, że uczestnicy grupy „przerobią” moduły, które zaproponuje terapeuta i te, które zaproponują uczestnicy. Przykładowe zagadnienia:

Czego pragną kobiety? – Mężczyzna to również rola społeczna, której jakość testowana jest w związkach przez nasze partnerki. A co jeśli ona pragnie od Ciebie coś czego nie możesz lub nie powinieneś spełnić? Jak sobie poradzić z jej rozczarowaniem? Skąd masz wiedzieć co należy do Ciebie jako mężczyzny?  | Agresja męska i wyraziste zajmowanie przestrzeni / poszerzanie granic – Wielu mężczyzn ma kłopoty z tym jak pogodzić swoją agresywność z delikatnością. Jak skutecznie pchnąć kobietę ratując ją przed nadjeżdżającym autem aby się nie obraziła, że została popchnięta :)? Jak zajmujesz sobą przestrzeń w domu, pracy, na ulicy – czy jesteś wyrazisty gdy czegoś chcesz czy też robisz coś tak jakbyś tego nie robił pozostawiając za sobą posmak „dupowatości”? |  Obecność vs Nieobecność – wiele kobiet mówi do swoich mężczyzn, że nie czują ich obecności. Co to znaczy? Pewnie nie raz doprowadzało Cię to gadanie do szału. Niestety to prawda – panowie są często obecni intelektem a nie ma ich duchem! Czy da się to zmienić i czy to jest ważne? TAK to jest ważne i często da się to zmienić. | Dobry seks – Seks to ważna sprawa i tym też się zajmiemy poszerzając rozumienie intymności i przyczyn potencjalnych fizjologicznych kłopotów z którymi Panowie się czasami borykają jak również wpływu kobiet na ten stan. |  Odkrywanie na nowo swojej tożsamości – praca w grupie pozwoli Ci w bezpiecznych warunkach odkrywać kim jesteś. Czy Ty w ogóle czujesz kim jesteś? Czy możliwe jest, że jesteś kimś innym w towarzystwie swojej partnerki i kimś innym gdy nie ma jej w pobliżu? Kiedy jesteś prawdziwy? Czy ma sens życie w prawdzie z sobą? Czy Wasz związek „uniesie” prawdę? | Siła męska – Co to znaczy, że jest się silnym mężczyzną? Masz kontakt ze swoją siłą? Skąd ona płynie? | Rodzice. Co łączy Cię z Twoim ojcem i matką? Jesteś połączony miłością, nienawiścią, jakimś zniewoleniem, przymusem bycia jakimś, litością nad ich losem??? Nie wiem gdzie jesteś w relacji z nimi ale ten etap musi zostać zamknięty we właściwy sposób aby Twoje życie było dobre. Również po to abyś był mężczyzną. | Integracja Twojego Ja poprzez pracę z ciałem – częścią pracy terapeutycznej jest integracja twojego JA co możemy wspierać poprzez odpowiednią pracę z ciałem. Aby dowiedzieć się więcej o psychoterapeutycznej pracy poprzez ciało i czym jest integracja Twojego JA zapraszam do zakładki integracja Ja na podstronie PRACA Z CIAŁEM.Zmienianie partnerki – Rozumiem, że wielu mężczyzn chciałoby zmodyfikować charakter swoich kobiet. Wierzą oni, że jeśli ona się zmieni to wszystko się naprawi. A zatem czy możliwe jest zmienianie partnerki? Czy oczekiwanie, że ktoś się zmieni nie jest przypadkiem zaprzeczeniem miłości? Co się da zmienić a czego się nie da i jak zmieniać dowiesz się na męskiej grupie psychoterapeutycznej.

Leczenie

Ostatecznym celem naszej pracy jest zdolność do bycia w dojrzałych relacjach – zarówno męsko – męskich jak i męsko żeńskich. To co kiedyś zostało zepsute w relacjach z ważnymi osobami z Twojego życia teraz może zostać naprawione w relacji z członkami grupy i w relacji z terapeutą. Jeżeli nauczysz się być w „zdrowej” relacji / kontakcie z uczestnikami grupy i z terapeutą to będzie to widoczne w innych ważnych relacjach z Twojego życia poza-grupowego.

 

 

 

Online Psychotherapy in English

Psychoterapia Online / Online Psychotherapy

W odpowiedzi na liczne zapytania uruchamiam dla Państwa możliwość korzystania z psychoterapii za pomocą komunikatora Skype.

Usługa świadczona jest w języku polskim i angielskim. Sesje on-line przeznaczone są w szczególności dla osób, które mają trudności w skorzystaniu ze stacjonarnej pomocy psychoterapeutycznej z racji miejsca zamieszkania (np. mieszkają za granicą, a chciałby skorzystać z terapii po polsku, są obcokrajowcami dla których sesja z polskim psychoterapeutą ma uzasadnienie ekonomiczne lub mieszkają w kraju z dala od dużych ośrodków), albo też z innych przyczyn nie mogą dotrzeć do psychoterapeuty.

Psychoterapia prowadzona jest przez Skype / Zoom lub inny komunikator . Aby była ona możliwa trzeba dysponować odpowiednio szybkim łączem internetowym, kamerą oraz słuchawkami. Czas trwania sesji wynosi ok. 50 min. Psychoterapy Krakow.

 

PÓŁROCZNA GRUPA MĘSKA

Ogólne informacje o psychoterapii grupowej

Problemy psychologiczne powstają w relacjach z ludźmi a zatem w relacjach z ludźmi mogą zostać naprawione. Grupa psychoterapeutyczna tworzy doskonały kontekst w ramach, którego manifestują się wszystkie trudności z przeszłości uczestników z tą jednak różnicą, że teraz te trudności mogą być przeżywane w sposób świadomy z różnymi uczestnikami grupy i z prowadzącymi psychoterapeutami. Grupa staje się w ten sposób środowiskiem w którym uczestnicy pod okiem prowadzącego mają możliwość do granic możliwości wyrażać siebie, eksperymentować bez obaw, że kogoś skrzywdzą, pokazywać w bezpiecznych warunkach swoje piękne i brzydkie strony. Wspólnym mianownikiem takiej pracy staje się zdobywanie doświadczenia w realnym kontakcie interpersonalnym. Więcej informacji ogólnych na temat psychoterapii grupowej znajdziesz na w zakładce GRUPOWA na podstronie PSYCHOTERAPIA

PEŁNY OPIS

— Psychoterapeutyczna grupa dla mężczyzn —

—  GRUPA KRÓTKOTERMINOWA, COTYGODNIOWA —

 

Dlaczego dla mężczyzn?

Warto zacząć od wyjaśnienia czemu ma służyć praca w grupie męskiej. Po co taki twór separujący panów od pań? Odpowiedź prosta jest taka, że nie chcemy aby Panie, bez względu na to jak są mądre i inteligentne, stały nam na drodze do dojrzewania w roli mężczyzny. Rozumiem, że ten podział jest sztucznym tworem, ale jego przydatność nadaje sens jego zastosowaniu. Mój przyjaciel mieszkający na bliskim wschodzie powiedział kiedyś, że „tutaj jest wygodniej w miejscach publicznych z powodu mniejszej obecności kobiet w przestrzeni publicznej. Znika potrzeba prężenia muskuł, uczestniczenia w konkursie na najlepszy tekst i generalnie ujmując bycia zauważonym przez kobiety.” Mój przyjaciel nie uważa, że tamten system społeczny jest lepszy. On po prostu uwypuklił prostą prawdę o istnieniu naturalnego „napięcia” pomiędzy płciami. Decyzja o nieobecności kobiet w tej grupie sprzyjać będzie integracji między mężczyznami, którzy bez zbędnej rywalizacji o bycie zauważonym przez płeć piękną będą podejmowali różnego typu ryzyka i dzielić się będą tym co mają sobie nawzajem do zaoferowania – Panie na tym etapie, etapie ryzykowania „utraty twarzy” nie są na potrzebne 🙂 . Jednocześnie chciałbym wyraźnie podkreślić, że niszowanie grupy pod kątem płci nie może trwać bardzo długo gdyż jest zaprzeczeniem prawdy o życiu! Któregoś dnia Panowie muszą się spotkać z kobietami i z nimi dojrzale funkcjonować a temu służyć może przejście do półrocznej grupy standardowej gdzie nie ma już podziału na płeć.

Co to znaczy dojrzeć do roli mężczyzny?

Aby dojrzeć do roli mężczyzny, musisz najpierw ogólnie rzecz ujmując dojrzeć. Płeć nie ma znaczenia w kwestiach tak fundamentalnych jak PROSZĘ – PRZEPRASZAM – DZIĘKUJĘ. W praktyce procesy te będą przebiegać równolegle ponieważ każde Twoje osiągnięcie odbywać się będzie w gronie mężczyzn. Praca w grupie odpowiadać będzie na Twoje osobiste potrzeby, które „wygenerowały”się w Twoim życiu.  W dużym stopniu jesteś dzisiaj tym kim jesteś z powodu wszelkich okoliczności związanych z Twoim dorastaniem od okresu prenatalnego do TERAZ. Dodatkowo, uwzględniając myślenie w nurcie systemowym, to kim jesteś może również być związane z wcześniejszymi pokoleniami, które „niewidzialnymi więzami” wpływają również na twoje obecne życie i wyżej wspomniane RELACJE z innymi. Praca psychoterapeutyczna sprzyjać będzie Twojemu rozwojowi poprzez uelastycznianie Twojego typu osobowości  – będziesz uczył się zamieniać niedojrzałe sposoby reagowania [niedojrzałe mechanizmy obronne] na dojrzałe sposoby reagowania. W prostych słowach Twoje zdrowienie mierzone będzie nie tylko ale przede wszystkim zdolnością bycia w dojrzalej relacji z drugim człowiekiem. Rozpoczynając proces terapeutyczny w towarzystwie mężczyzn otoczony będziesz wsparciem męskim a nie żeńskim  i to robi dużą różnicę. Być może dotychczas było tak, że Twoje rozterki, pytania, niepewności, żale i smutki zderzały się głównie z reakcją świata kobiet a rezultatem tego była niepewność co do tego jak powinno być. Teraz, przez pół roku, po Twojej stronie będzie świat mężczyzn.

Mężczyzna to między innymi rola społeczna jaką jest bycie kumplem, ojcem i mężem, biznesmenem. To w tych relacjach musisz sobie radzić. Czy masz przyjaciela / kumpla z którym spędzasz fajny czas? A może uważasz, że to jest zbyteczne i nie ma na to czasu? Czy nie sądzisz, że męska przyjaźń może dawać siłę i napełniać Twoje życie czymś ważnym czego nie dostaniesz od swojej ukochanej kobiety? Jak rozwiązujesz swoje konflikty zawodowe? Facet to osoba, która potrafi umiejętnie korzystać ze swojej agresji adekwatnie do sytuacji. Naszym planem jest zapoznać się ze swoją agresywnością, oswoić ją – czasem ją rozpuścić a czasem skorzystać z niej tak jak trzeba.  Jak rozwiązujesz konflikty ze swoim synem? Potrafisz jednocześnie okazywać miłość i stawiać przed nim męskie wymagania nawet jeśli się to nie podoba Twojej żonie? Jakość funkcjonowania w roli mężczyzny jest często oceniana przez partnerki z którymi dzielą oni swoje życie. Problem w tym, że oczekiwania wielu partnerek względem mężczyzn (działa to oczywiście w dwie strony) mają swoje korzenie w ich własnych domach rodzinnych gdzie zbudowały się one na bazie ich relacji z własnymi rodzicami. W rezultacie zdarza się, że kobiety oczekują od mężczyzn coś czego oni nie powinni robić pomimo tego, że prowadzić to będzie do konfliktu. Czy zatem rozwiązaniem jest konflikt? Czasem tak, ale nie chodzi tu o zwykły konflikt tylko o dobry rodzaj konfliktu, konflikt w pakiecie z miłością który przerywa dotychczasowy „pokój” oparty na niedojrzałej homeostazie. Czym w praktyce jest konflikt w pakiecie z miłością?  Odpowiedz na to i inne pytania odnajdziesz w męskiej grupie terapeutycznej.

Jak rozpoznać, że jesteś już facetem?

Będziesz potrafił świadomie i adekwatnie korzystać ze swojej energii ( którą jest również m.in. złość)  | Będziesz czuł się bardziej komfortowo niż niekomfortowo gdy konsekwencją Twoich decyzji będzie fakt, że ktoś cię nie lubi | Będziesz zajmował sobą przestrzeń całkowicie czyli nie będziesz rozmemłany w swoim postępowaniu | Będziesz wiedział kiedy wziąć kobietę na plecy rozumiejąc, że dialogiem nic nie załatwisz | Będziesz potrafił być dzieckiem (wymiar zdrowia osoby dorosłej) czyli pokonasz przymus bycia nadętym bufonemRozpoznasz i zaakceptujesz to wszystko co można nazwać Twoimi zasobami i deficytami | Zrozumiesz trudny do zrozumienia świat kobiet i nauczysz się na niego reagować | Nauczysz się nowego języka jakim jest CZUCIE*, wzbogacając w ten sposób oparte dotychczas tylko na rozumie Twoje rozumienie świata i różnych sytuacji.

* CZUCIE, jako narzędzie poznania rzeczywistości, jest naturalną domeną kobiet ale faceci też mogą nauczyć się tego języka . W ocenie rzeczywistości nie będą już tylko uczestniczyć twoje zasoby intelektualne.

 

Elementy obecne w półrocznej terapii dla mężczyzn

Głównym elementem terapii będzie praca procesowa czyli taka praca, która bazuje na tym co się będzie pojawiać w interakcji pomiędzy uczestnikami. Dodatkowo spotkania wzbogacone będą o pracę z ciałem, techniki relaksacyjne i inne elementy zmierzające do pogłębienia świadomości siebie i swojego kontaktu z otaczającym nas światem ludzi. Aby praca miała w sobie również element strukturalny można oczekiwać, że uczestnicy grupy „przerobią” moduły, które zaproponuje terapeuta i te, które zaproponują uczestnicy. Przykładowe zagadnienia:

Czego pragną kobiety? – Mężczyzna to również rola społeczna, której jakość testowana jest w związkach przez nasze partnerki. A co jeśli ona pragnie od Ciebie coś czego nie możesz lub nie powinieneś spełnić? Jak sobie poradzić z jej rozczarowaniem? Skąd masz wiedzieć co należy do Ciebie jako mężczyzny?  | Agresja męska i wyraziste zajmowanie przestrzeni / poszerzanie granic – Wielu mężczyzn ma kłopoty z tym jak pogodzić swoją agresywność z delikatnością. Jak skutecznie pchnąć kobietę ratując ją przed nadjeżdżającym autem aby się nie obraziła, że została popchnięta :)? Jak zajmujesz sobą przestrzeń w domu, pracy, na ulicy – czy jesteś wyrazisty gdy czegoś chcesz czy też robisz coś tak jakbyś tego nie robił pozostawiając za sobą posmak „dupowatości”? |  Obecność vs Nieobecność – wiele kobiet mówi do swoich mężczyzn, że nie czują ich obecności. Co to znaczy? Pewnie nie raz doprowadzało Cię to gadanie do szału. Niestety to prawda – panowie są często obecni intelektem a nie ma ich duchem! Czy da się to zmienić i czy to jest ważne? TAK to jest ważne i często da się to zmienić. | Dobry seks – Seks to ważna sprawa i tym też się zajmiemy poszerzając rozumienie intymności i przyczyn potencjalnych fizjologicznych kłopotów z którymi Panowie się czasami borykają jak również wpływu kobiet na ten stan. |  Odkrywanie na nowo swojej tożsamości – praca w grupie pozwoli Ci w bezpiecznych warunkach odkrywać kim jesteś. Czy Ty w ogóle czujesz kim jesteś? Czy możliwe jest, że jesteś kimś innym w towarzystwie swojej partnerki i kimś innym gdy nie ma jej w pobliżu? Kiedy jesteś prawdziwy? Czy ma sens życie w prawdzie z sobą? Czy Wasz związek „uniesie” prawdę? | Siła męska – Co to znaczy, że jest się silnym mężczyzną? Masz kontakt ze swoją siłą? Skąd ona płynie? | Rodzice. Co łączy Cię z Twoim ojcem i matką? Jesteś połączony miłością, nienawiścią, jakimś zniewoleniem, przymusem bycia jakimś, litością nad ich losem??? Nie wiem gdzie jesteś w relacji z nimi ale ten etap musi zostać zamknięty we właściwy sposób aby Twoje życie było dobre. Również po to abyś był mężczyzną. | Integracja Twojego Ja poprzez pracę z ciałem – częścią pracy terapeutycznej jest integracja twojego JA co możemy wspierać poprzez odpowiednią pracę z ciałem. Aby dowiedzieć się więcej o psychoterapeutycznej pracy poprzez ciało i czym jest integracja Twojego JA zapraszam do zakładki integracja Ja na podstronie PRACA Z CIAŁEM. |  Zmienianie partnerki – Rozumiem, że wielu mężczyzn chciałoby zmodyfikować charakter swoich kobiet. Wierzą oni, że jeśli ona się zmieni to wszystko się naprawi. A zatem czy możliwe jest zmienianie partnerki? Czy oczekiwanie, że ktoś się zmieni nie jest przypadkiem zaprzeczeniem miłości? Co się da zmienić a czego się nie da i jak zmieniać dowiesz się na męskiej grupie psychoterapeutycznej.

Leczenie

Ostatecznym celem naszej pracy jest zdolność do bycia w dojrzałych relacjach – zarówno męsko – męskich jak i męsko żeńskich. To co kiedyś zostało zepsute w relacjach z ważnymi osobami z Twojego życia teraz może zostać naprawione w relacji z członkami grupy i w relacji z terapeutą. Jeżeli nauczysz się być w „zdrowej” relacji / kontakcie z uczestnikami grupy i z terapeutą to będzie to widoczne w innych ważnych relacjach z Twojego życia poza-grupowego.

 

 

 

Psychoterapia indywidualna

Witam Cię serdecznie. Skoro się tutaj spotykamy to znaczy, że coś w Twoim życiu nie działa jak powinno lub też nie masz pewności czy tego typu niewygoda jest czymś co należy zaakceptować i dać se spokój z psychoterapią. W takim razie proponuję abyś przede wszystkim zmienił(a) sposób rozumienia myślenia o terapii z prześladowczego na przyjazny. Psychoterapia naprawdę może być przygodą choć faktycznie pojawić się tam może metaforyczna krew i prawdziwy pot i łzy :). Nasze spotkanie, czy tego chcesz czy nie, rozpocząć się musi od małego kredytu zaufania. Następnie krok po kroku będziesz mi ufał(a) nieco mocniej i w ten sposób zbudujemy relację, która pozwoli Ci zawierzyć mi Twoje tajemnice. Przyniesiona do gabinetu „treść” decyduje o czasie trwania procesu terapeutycznego. Oprócz sytuacji szczególnych możemy mówić o terapii krótkoterminowej lub długoterminowej. Psychoterapia krótkoterminowa pomaga w konkretnej sytuacji kryzysowej, takiej jak utrata bliskiej osoby, nagła choroba czy pilna konieczność podjęcia ważnej decyzji życiowej. Taka forma terapii ma z góry ustalony termin zakończenia. Składa się od kilku do kilkunastu spotkań (na ogół nie więcej niż 20). Psychoterapia długoterminowa to praca nastawiona na szersze i głębsze poznanie i zrozumienie siebie (swoich uczuć, myśli, zachowań w różnych sytuacjach i wobec różnych ludzi, a także wobec siebie samego), co pozwala na przemianę funkcjonowania w życiu. Nie ma z góry ustalonego terminu zakończenia takiej terapii, trwa ona aż obie strony uznają, że nastąpiły oczekiwane zmiany.