Psychoterapia Integratywna systemowa Kraków

tel.: 530 22 32 42
Zarezerwuj Konsultację | Psychoterapię grupową | Warsztaty tematyczne

INTENSYWNA 6 dniowa GRUPA PSYCHOTERAPEUTYCZNA

Aktualnie brak terminów na dane wydarzenie. Przejdź do Oferty aby zobaczyć aktualne sesje grupowe

INTENSYWNA 6 dniowa GRUPA PSYCHOTERAPEUTYCZNA

Ja mam iść na grupę ?

Rozważasz uczestniczenie w grupie? Możliwe, że Twoją pierwszą reakcją jest lęk przed konfrontacją swoich problemów w kontakcie z nowymi osobami. Nie wiem czy to Ci poprawi humor ale inni uczestnicy czują to samo. Jak to przekroczyć? Tak jak inni - dochodząc do wniosku, że w ostateczności do stracenia masz tylko pół roku a do zyskania nawet całe życie. Półroczna grupa ogólna to propozycja dla kobiet i mężczyzn, którzy przekraczają swoje lęki, poszerzają granice, otwierają się na psychoterapeutyczną przygodę i dojrzewanie.

Wybierz zakładkę:

INTENSYWNA 6 dniowa GRUPA PSYCHOTERAPEUTYCZNA

INTENSYWNA 6 dniowa GRUPA PSYCHOTERAPEUTYCZNA

—  TERAPIA PROCESOWO-TERAPEUTYCZNA, WYJAZDOWA, ZAMKNIĘTA—

 

Dlaczego terapia grupowa a nie indywidualna?

Terapia grupowa to przesiadka z dobrego samochodu do Ferrari. Terapia indywidualna jest bezpieczna, dopasowana do potrzeb klienta…. i wszystko jest jak należy ale czegoś istotnego brakuje. To istotne coś to PROCES GRUPOWY czyli mówiąc w uproszczeniu brakuje w terapii indywidualnej szeregu zjawisk zachodzących między uczestnikami w obszarze behawioralnym (następuje negocjacja akceptowalnych zachowań), emocjonalnym (następuje emocjonalny dyskomfort) i poznawczym (następuje nowe postrzeganie świata i jego interpretowanie) …. Zjawiska te tworzą intensywną dynamikę, która wybija uczestników ze strefy komfortu a zatem szybciej prowadzi do ujawnienia się tych aspektów, które są istotne dla poprawienia jakości życia uczestników grupy – rzecz jasna dzieje się to w atmosferze poszanowania odmienności wszystkich uczestników grupy wraz z każdą osobistą historią, która doprowadziła ich do miejsca życia w którym się znaleźli. Kolejną zaletą terapii grupowej jest możliwość korzystania z sesji w sposób aktywny lub pasywny. Aktywne korzystanie występuje wtedy gdy uczestnik wyrazi życzenie aby wykroczyć poza schemat pracy procesowej (gdzie terapeuta jest bardziej wycofany i wspiera delikatniej np. poprzez zadawanie pytań, które prowadzą do osobistych wglądów) i chce pracować dużo bardziej intensywnie czyli wyraża zgodę aby terapeuta podejmował dużo bardziej odważne – tj. mocniej angażujące pacjenta interwencje. Na sesje można jednakże przychodzić również po to aby „odpoczywać” i korzystać z nich pasywnie. W takiej sytuacji uczestnik uczestniczy w pracy innego uczestnika poprzez dzielenie się z nim swoimi przemyśleniami lub może być nieco wycofany w czasie gdy terapeuta i inni uczestnicy wspierają inną osobę. Pomimo faktu, że dany uczestnik jest w danym dniu nieco wycofany w dalszym ciągu korzyść polegać może na odnajdywaniu / odkrywaniu w swoim życiu analogicznych spraw, które pojawiają się w pracy kolegi / koleżanki z grupy. Dodatkową korzyścią grupy ogólnej jest obecność kobiet i mężczyzn. Rozpoczynając proces terapeutyczny w towarzystwie mężczyzn i kobiet będziesz mógł skonfrontować Twój sposób reagowania na świat otrzymując punkt widzenia / wsparcie męskie i kobiece.

Kim jesteś? Co się da a czego nie da się zmienić?

W dużym stopniu jesteś dzisiaj tym kim jesteś z powodu wszelkich okoliczności związanych z Twoim dorastaniem od okresu prenatalnego do TERAZ. Dodatkowo, uwzględniając myślenie w nurcie systemowym, to kim jesteś może również być związane z wcześniejszymi pokoleniami, które „niewidzialnymi więzami” / genetycznie wpływają również na twoje obecne życie i wyżej wspomniane RELACJE z innymi. Aby to uprościć można przyjąć, że to kim jesteś to wypadkowa temperamentu, charakteru i systemu wartości. Nie da się zmienić temperamentu, tj. wrodzonego sposobu w jaki organizm wchodzi w reakcję z tym co pochodzi ze świata zewnętrznego. Jest kwestią dyskusyjną czy i w jakim stopniu można modyfikować system wartości w kontekście psychoterapii. Jednakże śmiało można powiedzieć, że da się zmienić charakter. Praca psychoterapeutyczna sprzyjać będzie Twojemu rozwojowi poprzez uelastycznianie Twojego typu osobowości – będziesz uczył się zamieniać niedojrzałe sposoby reagowania [niedojrzałe mechanizmy obronne] na dojrzałe sposoby reagowania jak również poprzez modyfikowanie Twojego obrazu siebie i innych, który powstał w ramach Twoich relacji z najważniejszymi osobami z Twojego życia (zazwyczaj rodzice). W prostych słowach Twoje zdrowienie mierzone będzie nie tylko ale przede wszystkim zdolnością bycia w dojrzalej relacji z drugim człowiekiem.

Czyli relacja jest aż tak ważna?

Problemy psychologiczne powstają w relacjach z ludźmi a zatem w relacjach z ludźmi mogą zostać naprawione. Grupa psychoterapeutyczna tworzy doskonały kontekst w ramach, którego manifestują się wszystkie trudności z przeszłości uczestników z tą jednak różnicą, że teraz te trudności mogą być przeżywane w sposób świadomy z różnymi uczestnikami grupy i z prowadzącymi psychoterapeutami. Grupa staje się w ten sposób środowiskiem w którym uczestnicy pod okiem prowadzącego mają możliwość do granic możliwości wyrażać siebie, eksperymentować bez obaw, że kogoś skrzywdzą, pokazywać w bezpiecznych warunkach swoje piękne i brzydkie strony. Wspólnym mianownikiem takiej pracy staje się zdobywanie doświadczenia w realnym kontakcie interpersonalnym. Więcej informacji ogólnych na temat psychoterapii grupowej znajdziesz na w zakładce GRUPOWA na podstronie PSYCHOTERAPIA

Co może być efektem terapii grupowej? *

*Choć ciężko gwarantować poziom rozwoju terapeutycznego, wszystkie wyszczególnione poniżej korzyści mogą zostać osiągnięte w większym lub mniejszym stopniu. Zazwyczaj dzieje się tak gdy uczestniczy wykraczają poza ramy pracy procesowej i gotowi są również na pracę terapeutyczną.

BĘDZIESZ bardziej asertywny – będziesz czuł się bardziej komfortowo niż niekomfortowo gdy konsekwencją Twoich dobrych decyzji będzie fakt, że ktoś cię nie lubi lub wywiera na Ciebie presję. | BĘDZIESZ bardziej wyrazisty / w kontakcie z Twoją PRAWDĄ / wyraźniej zajmiesz przestrzeń w swoim postępowaniu a to przełoży się na szacunek ze strony Twojego otoczenia w stosunku do Ciebie. | BĘDZIESZ bliżej i bez lęku w zwyczajnych kontaktach interpersonalnych. | BĘDZIESZ potrafił być „dzieckiem” (wymiar zdrowia osoby dorosłej) czyli pokonasz przymus bycia nadętym bufonem lub szarą, niewidzialną myszką. | ROZPOZNASZ i zaakceptujesz to wszystko co można nazwać Twoimi zasobami i deficytami. | JAKO KOBIETA / MĘŻCZYZNA ZROZUMIESZ czasem nieco trudny do zrozumienia świat mężczyzn / kobiet i nauczysz się na niego reagować szanując jednocześnie siebie i kobiety / mężczyzn. | BĘDZIESZ potrafił świadomie i adekwatnie korzystać ze swojej energii ( którą jest również m.in. złość). | NAUCZYSZ SIĘ nowego języka jakim jest CZUCIE*, wzbogacając w ten sposób oparte dotychczas tylko na rozumie Twoje rozumienie sytuacji relacyjnych.
* CZUCIE, jako narzędzie poznania rzeczywistości, jest naturalną domeną kobiet ale mężczyźni też mogą nauczyć się tego języka. W ocenie rzeczywistości , szczególnie w relacji z drugim człowiekiem, nie będą już tylko uczestniczyć twoje zasoby intelektualne.

Elementy obecne w terapii półrocznej

Głównym elementem terapii będzie praca procesowa czyli taka praca, która bazuje na tym co się będzie pojawiać w interakcji pomiędzy uczestnikami – w tego typie pracy terapeuta jest bardziej wycofany a jego rola głównie sprowadza się do wspierania uczestników w zrozumieniu tego co się wydarza w interakcji między uczestnikami poprzez zadawanie pytań i naprowadzanie uczestnika na osobiste odkrycie ważnych rzeczy – prowadzi to do osobistych wglądów uczestników grupy. Dodatkowo, spotkania wzbogacone będą o pracę z ciałem, techniki relaksacyjne i inne elementy zmierzające do pogłębienia świadomości siebie i swojego kontaktu z otaczającym nas światem ludzi (relacje). Aby praca miała w sobie również element strukturalny można oczekiwać, że uczestnicy grupy „przerobią” zagadnienia, które zaproponuje terapeuta i te, które zaproponują uczestnicy. Na wyraźne życzenia uczestnika Terapeuta może wykroczyć poza ramy terapii procesowej w kierunku pracy ściśle terapeutycznej gdzie konkretny uczestnik otrzymuje możliwość pracowania w sposób dużo bardziej intensywny nad swoim problemem a interwencje terapeuty mogą być bardziej odważne – tj. mocniej angażujące pacjenta / klienta w procesie leczenia / dojrzewania.

Przykładowe zagadnienia:

CZEGO PRAGNĄ KOBIETY / MĘŻCZYŹNI ? – mężczyzna / kobieta to również rola społeczna, której jakość testowana jest w związkach przez partnerów. Dowiesz się co jest ważne dla kobiet / mężczyzn, jakie oczekiwania spełnić a jakie nie i jak sobie poradzić z rozczarowaniem? WYRAZISTE ZAJMOWANIE PRZESTRZENI / POSZERZANIE GRANIC / WYRAŻANIE SWOJEJ PRAWDY– Jak zajmujesz sobą przestrzeń w domu, pracy, na ulicy? Czy jesteś wyrazisty gdy czegoś chcesz czy też robisz coś tak jakbyś tego nie robił pozostawiając za sobą posmak „nijakości”?Realizacja tego aspektu możliwa jest tylko wtedy gdy odkryjesz / poszerzysz swoją tożsamość → ODKRYWANIE / POSZERZANIE SWOJEJ TOŻSAMOŚCI – Praca w grupie pozwoli Ci w bezpiecznych warunkach odkrywać i wyrażać to kim jesteś . Czy Ty w ogóle czujesz kim jesteś? Czy możliwe jest, że jesteś kimś innym w towarzystwie różnych ludzi? Czy w sytuacji stresu wycofujesz się i przestajesz istnieć w prawdzie? Kiedy jesteś prawdziwy? Co się stanie jeśli zaczniesz wyrażać prawdziwego siebie? | OBECNOŚĆ vs NIEOBECNOŚĆ – wiele kobiet mówi do swoich mężczyzn, że nie czują ich obecności. Faktycznie często jest tak, że panowie są obecni intelektem a nie ma ich duchem! Czy da się to zmienić? Będziemy temu sprzyjać. | DOBRY SEKS – Seks to ważna sprawa i tym też się zajmiemy poszerzając rozumienie intymności | SIŁA MĘSKA – Co to znaczy, że jest się silnym mężczyzną? Masz kontakt ze swoją siłą? Skąd ona płynie? | BYĆ KOBIETĄ – Co to znaczy być kobiecą kobietą? Masz kontakt ze swoją kobiecością? RODZICE. Co łączy Cię z Twoim ojcem i matką? Jesteś połączony miłością, nienawiścią, jakimś zniewoleniem, przymusem bycia jakimś, litością nad ich losem? Nie wiem gdzie jesteś w relacji z nimi ale dobrze jest zamknąć ten etap we właściwy sposób. | INTEGRACJA TWOJEGO „JA” POPRZEZ PRACĘ Z CIAŁEM – częścią pracy terapeutycznej jest integracja twojego JA co możemy wspierać poprzez odpowiednią pracę z ciałem. Aby dowiedzieć się więcej o psychoterapeutycznej pracy poprzez ciało i czym jest integracja Twojego JA zapraszam do zakładki integracja Ja na podstronie PRACA Z CIAŁEM. |  Podczas półrocznej grupy NIE ma możliwości aby zrealizować ten moduł choćby w sposób podstawowy. Możliwe jest natomiast zakosztowanie tego typu pracy i cieszenie się małymi sukcesami. MODYFIKOWANIE PARTNERA– Rozumiem, że wiele osób chciałoby zmodyfikować charakter swoich partnerów. Wierzą oni, że jeśli on / ona się zmieni to wszystko się naprawi. A zatem czy możliwe jest zmienianie partnera? Czy oczekiwanie, że ktoś się zmieni nie jest przypadkiem zaprzeczeniem miłości? Co się da zmienić a czego się nie da i jak zmieniać dowiesz się na półrocznej grupie psychoterapeutycznej.

Leczenie

Ostatecznym celem naszej pracy jest zdolność do bycia w dojrzałych relacjach co wyraża się również poprzez rezygnację z grania w gry psychologiczne. To co kiedyś zostało zepsute w relacjach z ważnymi osobami z Twojego życia teraz musi zostać naprawione w relacji z członkami grupy i w relacji z terapeutą – możesz być zdziwiony ale prawda jest taka, że jeśli coś naprawisz w relacji z uczestnikami grupy to naprawisz też to we wszystkich ważnych relacjach z Twojego życia poza-grupowego. Warto też wiedzieć, że zdrowie nie jest stanem idealności tylko raczej oscylacją pomiędzy skrajnościami a więc również Twoje zdrowie będzie mierzone jakością twojej elastyczności a nie obecnością stanu perfekcji.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • Ilość uczestników: do 16 osób
 • Ilość dni: 6 dni pracy terapeutycznej (4 pełne i 2 niepełne)
 • Czas pojedynczej sesji: 100 minut
 • Całkowita ilość sesji: 17 x 100 minut
 • Pierwszy dzień (środa): Kolacja o 18.00. Pierwsza sesja o 19.00
 • Ostatni dzień: (poniedziałek): koniec sesji o 12:30
 • Okres trwania terapii: od 10 czerwca do 15 czerwca
 • Miejsce spotkania: Hotel Szary Residence

—  TERAPIA PROCESOWO-TERAPEUTYCZNA, WYJAZDOWA, ZAMKNIĘTA—

Może czujesz się gorszy, masz problemy w związku, trudności w pracy, czujesz się samotny, dzieci sprawiają Ci kłopoty, pijesz za dużo alkoholu, robisz niepotrzebne zakupy lub może twoje życie jest uporządkowane i nie ma żadnego kryzysu, ale brakuje Ci głębszego sensu. Czasem nie sposób poradzić sobie samemu z problemami w życiu, czasem lepiej i szybciej jest to osiągnąć z pomocą psychoterapii. Praca w grupie sprzyja uczestniczeniu w doświadczeniach interpersonalnych i emocjonalnych na głębszym poziomie niż w terapii indywidualnej, i dlatego w grupie proces twojej zmiany może być intensywniejszy i szybszy. Możesz przepracować trudności w relacjach z innymi osobami i uwolnić, odkryć swoje zdolności, uśpione zasoby - nawet te, o których istnieniu dotąd nie widziałeś.

Co między innymi robią uczestnicy grupy?

 • W bezpiecznej przestrzeni wyrażają swoje emocje (zarówno przyjemne jak i nieprzyjemne).
 • Doświadczają i odczuwają siebie w relacjach z innymi.
 • Otrzymują od innych uczestników i terapeutów informacje zwrotne i dowiadują się co i jak robią, do czego dążą, a czego unikają, jak budują relacje.
 • Doskonalą swoje zasoby do satysfakcjonującego bycia z innymi
Terapeuci korzystają z różnych nurtów psychoterapii, dostosowując je do potrzeb pacjentów. Dodatkowo, spotkania wzbogacone będą o pracę z ciałem, techniki relaksacyjne i inne elementy zmierzające do pogłębienia świadomości siebie i swojego kontaktu z innymi.

Efekty

Terapia grupowa prowadzić może do rozpoczęcia nowego etapu życia, ponieważ pogłębiona zostaje wewnątrz-sterowność, a zatem sprawczość i wpływ na własne życie. Korzyści będą przejawiać się w takich aspektach życia jak rodzina, praca, seks, pieniądze, przyjaźń itp. Ciężko gwarantować poziom rozwoju precyzyjnie, ale mamy przekonanie, że poprawa nastąpi – u niektórych większa, a u niektórych mniejsza. To co kiedyś było niesatysfakcjonujące w relacjach z ważnymi osobami z Twojego życia, głównie rodzicami, ma ogromny wpływ na funkcjonowanie w relacjach z bliskimi teraz. Więc jeśli coś poprawisz w relacji z uczestnikami grupy, to będzie to miało przełożenie we wszystkie ważne relacje w Twoim życiu. Ostatecznym celem naszej pracy jest zdolność do bycia w dobrych relacjach. Warto też wiedzieć, że zdrowie nie jest stanem idealności tylko raczej oscylacją pomiędzy skrajnościami a więc również Twoje zdrowie będzie mierzone jakością Twojej elastyczności, a nie stanem perfekcji.

KWALIFIKACJE DO GRUPY

Jeżeli rozważasz uczestnictwo w grupie psychoterapeutycznej zapewne dzieje się tak ponieważ zostało Ci to zasugerowane przeze mnie, innego psychoterapeutę, znajomego lub znalazłeś ofertę w Internecie. Jeśli zostało Ci to zasugerowane przeze mnie możesz w każdej chwili wykonać rezerwację poprzez wpłatę zadatku z poziomu strony internetowej lub bezpośrednio w gabinecie. Jeśli nie mieliśmy możliwości wcześniej się poznać, konieczna jest wcześniejsza konsultacja podczas, której będę miał możliwość lepiej Cię poznać i upewnić się, że możesz na tym etapie dołączyć do grupy. W takiej sytuacji zapraszam na spotkanie kwalifikacyjne w moim gabinecie.

Konsultacja

Konsultacja psychoterapeutyczna to standardowa sesja pozwalająca terapeucie zorientować się jakiej natury są Twoje kłopoty i jakie masz potrzeby. Zadając samemu i reagując na moje pytania, będziemy mogli wspólnie nabrać przekonanie co do tego co jest najlepszym rozwiązaniem dla Twoich potrzeb. Jeśli wspólnie zgodzimy się, że grupa psychoterapeutyczna jest dla Ciebie korzystnym wyzwaniem to będzie to równoznaczne z kwalifikacją do grupy.

Inny scenariusz

Mając na względzie dobro Twoje i innych uczestników, istnieje teoretyczna możliwość, że nie zostaniesz zakwalifikowany do grupy. W zależności do skali trudności, może zostać Ci zasugerowana mniejsza lub większa ilość sesji indywidualnych celem przygotowania Cię do uczestniczenia w psychoterapii grupowej.

Jak dojechać samochodem?

Wyjeżdżamy z Krakowa w kierunku Kielc i Warszawy drogą E77. Po kilku kilometrach wjeżdżamy do miejscowości – Michałowice. Jedziemy serpentyną, mijamy skrzyżowanie z drogą do Raciborowic, następnie po lewej stronie zobaczymy billboard "Szary Residence" i tutaj skręcamy w lewo. Jedziemy prosto w górę, droga prowadzi pod sam obiekt. Uwaga: dnia 1 marca 2016 ulica "Krakowska" została przemianowana na "Parkurowa". Stąd w urządzeniach GPS może widnieć nasz wcześniejszy adres: ul. Krakowska 131.

Jak dojechać komunikacją miejską?

Do Szary Residence można dotrzeć bezpośrednio z Nowego Kleparza autobusami: nr 277, należy wysiąść na przystanku Michałowice. Uwaga jest to przystanek na żądanie. Droga prowadząca do nas będzie znajdować się po drugiej stronie ulicy. nr 257, należy wysiąść na przystanku Michałowice Urząd Gminy. Następnie trzeba się cofnąć w kierunku Krakowa. Droga prowadząca do nas będzie znajdować się po naszej prawej stronie. Uwaga: dnia 1 marca 2016 ulica "Krakowska" została przemianowana na "Parkurowa". Stąd w urządzeniach GPS może widnieć nasz wcześniejszy adres: ul. Krakowska 131.
 • Rozpoczęcie w środę o 18:00: obiadokolacja. Po obiadokolacji pierwsza sesja zapoznawcza.
 • Zakończenie w poniedziałek: śniadanie | Sesje do 12.30 | Obiad można dokupić we własnym zakresie.
PODSUMOWANIE: 5 noclegów, 5 obiadokolacji, 5 śniadań (godziny 7-10 w formie bufetu). STANDARDOWA CENA (150zł/dobę) zakłada nocleg w pokoju 3-os i zawiera śniadanie i obiadokolację:

Za dopłatą różnicy między kwotą standardową (150 zl) a wybranym wariantem, możliwa poprawa komfortu

 • Pokój 1-osobowy: 250zł / dobę (śniadanie, obiadokolacja)
 • Pokój 2-osobowy: 170zł / dobę (śniadanie, obiadokolacja)

Uczestnictwo w grupie łączy się z koniecznością realizacji dwóch niezależnych płatności

1. PŁATNOŚĆ ZA USŁUGĘ PSYCHOTERAPEUTYCZNĄ - 1100 PLN

 • Płatne bezpośrednio na rzecz Centrum Psychoterapii Integratywnej.
 • Realizacja tej płatności stanowi zaliczkę dla całej usługi.
 • Po zaksięgowaniu płatności uczestnik otrzymuje informacje umożliwiające rezerwację pobytu po specjalnej (obniżonej cenie). Uczestnik jest osobiście odpowiedzialny za kontakt i rezerwację pobytu w hotelu Szary Residence.

2. PŁATNOŚĆ ZA POBYT (nocleg + wyżywienie) - 750 PLN

 • Płatne bezpośrednio na rzecz hotelu Szary Residence
 • Płatność możliwa po wcześniejszej wpłacie zaliczki za usługę psychoterapeutyczną.
 • Cena uwzględnia nocleg w pokoju 3 osobowym, śniadanie, obiadokolację.
 • Za dodatkową opłatą możliwe dokupienie kolacji, obiadu w ostatnim dniu pobytu, zamianę pokoju na 2 lub 1 osobowy.

CAŁKOWITA OPŁATA ZA USŁUGĘ PSYCHOTERAPEUTYCZNĄ I POBYT Z WYŻYWIENIEM - 1850 PLN

Płatne dodatkowo:

 • kolacja: (danie ciepłe) bez napojów – 25zł
 • pokój 1 osobowy  - dopłata 100zł / dobę
 • pokój 2 osobowy - dopłata 20 zł / dobę

SZCZEGÓŁY PŁATNOŚCI ZA USŁUGĘ PSYCHOTERAPEUTYCZNĄ

 • OPŁATA STANDARDOWA: 1400 PLN - opłata rozłożona na 2 raty. Pierwsza w dniu rezerwacji / zakwalifikowania do grupy a druga na 30 dni przed rozpoczęciem grupy.
 • OPŁATA OBNIŻONA: 1100 PLN - Jest to możliwe jeśli dokonasz płatności z góry całej kwoty w dniu rezerwacji / kwalifikacji do grupy. W takiej sytuacji cena zostaje obniżona o około 30 % w stosunku do ceny standardowej.
FAKTURA: Centrum Psychoterapii Integratywnej wystawia fakturę tylko za usługę psychoterapeutyczną. Aby uzyskać fakturę za pobyt w ośrodku (nocleg + wyżywienie) wymagany jest bezpośredni kontakt z ośrodkiem.
Rezygnacja przed rozpoczęciem grupy: Rezygnacja z grupy nie upoważnia uczestnika do ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów. W sytuacjach losowych uczestnik może ubiegać się o zaliczenie swojej opłaty na poczet kolejnej edycji tej samej grupy terapeutycznej lub innej usługi organizowanej przez Organizatora. Organizator nie gwarantuje realizacji tej samej usługi w przyszłości. Zwrot kosztów grupy może nastąpić tylko w sytuacji jeśli pojawi się inna osoba na miejsce osoby rezygnującej. Rezygnacja w trakcie trwania grupy: • Rezygnacja w trakcie trwania grupy terapeutycznej jest niewskazana i jest niekorzystna dla całej grupy. Niemniej jednak każdy uczestnik ma prawo zakończyć swoje uczestnictwo w każdym momencie trwania grupy. Rezygnacja z grupy nie upoważnia uczestnika do ubiegania się o zwrot kosztów.

Cena 1850 PLN uwzględnia:

Usługę psychoterapeutyczną | nocleg w pokoju 3 osobowym | śniadanie i obiadokolację | atrakcje ośrodka tj. sauna, siłownia |

Płatne dodatkowo:

 • kolacja: (danie ciepłe) bez napojów – 25zł
 • pokój 1 osobowy  - dopłata 100zł / dobę
 • pokój 2 osobowy - dopłata 20 zł / dobę

--- Zasady uczestniczenia w grupie psychoterapeutycznej ---

 • Psychoterapia grupowa prowadzona jest w modelu integratywnym. Leczenie odbywa się w oparciu o proces grupowy. Jeśli klient / pacjent wyrazi gotowość / chęć do pracy ściśle terapeutycznej terapeuta może wykroczyć poza ramy pracy procesowej poprzez wykorzystanie różnorodnych technik i narzędzi terapeutycznych dopasowywanych do potrzeb konkretnych pacjentów i dynamiki pracy konkretnej grupy terapeutycznej. Kierunek pracy z konkretnymi pacjentami wyznaczany poprzez zrozumienie jakości życia pacjenta będącej wynikiem historii jego życia, aktualnie używanych mechanizmów obronnych, nieprzystosowawczych przekonań i schematów funkcjonowania. Model integratywny uwzględniać może między innymi podejście interpersonalne, egzystencjalne, poznawczo-behawioralne, psychodynamiczne, systemowe. Istotną rolę odgrywać może praca poprzez ciało co dzieje się tylko i wyłącznie w sytuacji gdy zawarty zostanie osobny kontrakt na tego typu pracę. Ważnym uzupełnieniem terapii są techniki relaksacyjne i inne metody sprzyjające poszerzaniu świadomości. Podczas terapii dochodzi do nabywania nowych doświadczeń oraz wytwarzanie nowych, bardziej adekwatnych schematów reagowania poznawczo-emocjonalnego.
 • Terapia odbywa się w grupie zamkniętej. Grupa zamknięta ma stały skład osobowy.
 • Terapia odbywa się w formie zgrupowania poza miejscem zamieszkania. Uczestnik wyraża zgodę na pozostanie w miejscu prowadzenia terapii przez cały okres trwania zgrupowania.
 • W terapii grupowej uczestniczyć mogą osoby przychodzące z własnej inicjatywy oraz skierowane przez lekarzy i specjalistów.
 • Uczestnicy grupy utrzymują w pełnej tajemnicy wszystkie informacje pozyskane w ramach procesu terapeutycznego. Złamanie zasady tajemnicy jest równoznaczne z przerwaniem leczenia i odpowiedzialnością za konsekwencje wynikające z ujawnienia informacji objętych tajemnicą.
 • W opisie konkretnej usługi psychoterapeutycznej na stronie www.mojapsychoterapia.pl pod zakładkami w kategorii "Rezerwacje i finanse" znajdują się informacje: Całkowita długość procesu terapeutycznego, częstotliwość spotkań, długość pojedynczej sesji, liczebność grupy, forma płatności, rezygnacje, zwroty. W dziale "zasady i regulaminy" znajdują się informacje, których akceptacja jest konieczna aby zostać zakwalifikowanym do grupy.
 • Nadmiarowa nieobecność w sesjach grupowych wpływa niekorzystnie na proces terapeutyczny i skutkować może decyzją terapeuty o zakończeniu terapii dla konkretnego uczestnika lub wiązać się może z koniecznością stworzenia specjalnych zasad odwoływania sesji dla konkretnego uczestnika.
 • Uczestnictwo w grupie terapeutycznej wiąże się z koniecznością świadomego korzystania z własnej energii agresywnej, która ma prowadzić do asertywności w wyrażaniu poglądów. Pacjent może z niej korzystać w celu odważnego wyrażania siebie ale jednocześnie zobowiązany jest dokładać wszelkich starań aby nie przekraczać granicy za którą rozpoczyna się krzywda drugiego człowieka.
 • Uczestnictwo w grupie wiąże się z całkowitym zakazem używania środków psychoaktywnych w trakcie sesji grupowych oraz nie przychodzenia pod ich wpływem na terapię.
 • W okresie psychoterapii pacjent nie może pozostawać w psychoterapii u innego psychoterapeuty. Wyjątkowe sytuacje wymagają szczegółowych ustaleń z psychoterapeutą prowadzącym.
 • Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii, wobec osób trzecich, np. rodziny. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta, np. psychiatrą, udostępnione mogą być, za wiedzą pacjenta, tylko niezbędne informacje.
 • Aby terapeuta mógł skutecznie pomagać, pacjent musi informować go na bieżąco o swoich przeżyciach , znaczących faktach ze swojego życia a w szczególności tych sytuacjach, które wiążą się z zagrożeniem życia – np. myślach samobójczych.
 • Pacjent ma prawo zapytać swojego terapeutę o wykształcenie, wyszkolenie zawodowe, przynależność do organizacji zawodowych, superwizję, staż pracy, doświadczenie zawodowe, metody terapeutyczne i sposób prowadzenia terapii.