Psychoterapia Integratywna systemowa Kraków

tel.: 530 22 32 42
Zarezerwuj Konsultację | Psychoterapię grupową | Warsztaty tematyczne

Skype Psychotherapy in English

Termin: termin dostępności w kolejnym kroku
Cena od: 150 PLN

Skype Psychotherapy in English

Sesje indywidualne

Wybierz zakładkę:

Skype Psychotherapy in English

Psychoterapia Skype / Skype Psychotherapy

W odpowiedzi na liczne zapytania uruchamiam dla Państwa możliwość korzystania z psychoterapii za pomocą komunikatora Skype.

Usługa świadczona jest w języku polskim i angielskim. Sesje on-line przeznaczone są w szczególności dla osób, które mają trudności w skorzystaniu ze stacjonarnej pomocy psychoterapeutycznej z racji miejsca zamieszkania (np. mieszkają za granicą, a chciałby skorzystać z terapii po polsku, są obcokrajowcami dla których sesja z polskim psychoterapeutą ma uzasadnienie ekonomiczne lub mieszkają w kraju z dala od dużych ośrodków), albo też z innych przyczyn nie mogą dotrzeć do psychoterapeuty.

Psychoterapia prowadzona jest przez komunikator Skype. Aby była ona możliwa trzeba dysponować odpowiednio szybkim łączem internetowym, kamerą oraz słuchawkami. Czas trwania sesji wynosi ok. 50 min.

 

Paweł Potoniec

Mgr Paweł Potoniec Studia wyższe ukończyłem na 1) uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 2) Saint Michael's college w stanie Vermont, USA Jestem absolwentem Podyplomowego Czteroletniego Studium Psychoterapii Integratywnej w Krakowie , w ramach którego odbywałem szkolenie certyfikacyjne. Jestem psychoterapeutą certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej jak również przez EAP (European Association  for Psychotherapy). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej wchodzącego w skład Polskiej Rady Psychoterapii. Moje kształcenie do zawodu psychoterapeuty odbyło się zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Polskiej Rady Psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej. Przeszedłem własną terapię w nurcie humanistycznym. szkolenia dodatkowe:
 • Szkolenie w diagnozie klinicznej: DSM-IV-TR,
 • Integratywna Psychoterapia Krótkoterminowa
 • Integratwna Psychoterapia Depresji
 • Integratywna Terapia Zaburzeń Lękowych
 • Psychosomatoterapia, mindfulness
 • Psychoterapia pacjentów z zaburzeniami jedzenia
 • Hipnoza kliniczna
 • Psychoterapia poprzez pracę z ciałem
 • psychoterapia par

-- Doświadczenie zdobyte poza praktyką we własnym gabinecie --

Od stycznia 2013r do grudnia 2015r, odbyłem staż psychoterapeutyczny w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej. Prowadziłem w tym czasie terapię indywidualną, terapię par i rodzin pod ścisłą cotygodniową superwizją. Doświadczenie zawodowe zdobyłem również w pracy z pacjentami psychotycznymi podczas stażu klinicznego w Szpitalu Specjalistycznym im.dr.Józefa Babińskiego w Krakowie. Od roku 2013 do chwili obecnej prowadzę grupy psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień Monar. Moją pracę superwizuję u certyfikowanych superwizorów (certyfikaty PTP, EAP, PTPI). Jestem żonaty, jestem ojcem trojga dzieci.
Sesje Skype opłacane są z miesięcznym lub dłuższym wyprzedzeniem czasowym uwzględniając sumę wszystkich sesji w zarezerwowanym okresie czasowym (np. 4 sesje w miesiącu).  W praktyce będzie to zazwyczaj płatność za 4 sesje planowane w kolejnym miesiącu.

SESJE W JĘZYKU POLSKIM

 
 • Pierwsza konsultacja: (50 minut) - 130 PLN
 • Każda kolejna sesja:  (50 minut) -  130 PLN

SESJE W JĘZYKU ANGIELSKIM

 • Pierwsza konsultacja: (50 minut) - 170 PLN
 • Każda kolejna sesja:  (50 minut) -  170 PLN

ODWOŁYWANIE SESJI

SKUTECZNE / BEZKOSZTOWE odwoływanie spotkań musi nastąpić zgodnie z poniższymi zasadami:
 • najpóźniej na 24 godziny przed umówionym spotkaniem w formie SMS
 • na 48 godzin przed spotkaniem za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • na 14 dni w okresie między czerwcem a sierpniem
Sesja odwołana skutecznie zostaje przeniesiona na kolejny tydzień. Ewentualnie, klient może podjąć próbę ustalenia z terapeutą alternatywnego terminu sesji w tygodniu na który przypada sesja odwołana. Brak odwołania lub zbyt późne odwołanie wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów spotkania. Zdarza się, że odstępuję od powyższych zasad w sytuacjach nagłej choroby lub innego wydarzenia losowego. W sytuacji gdy odwoływanie sesji jest według terapeuty nadmiarowe, mogą zostać wprowadzone do kontraktu  dodatkowe zasady określające sposób współpracy.
Sesje Skype opłacane są z wyprzedzeniem czasowym (np. 4 sesje płatne z góry). W sytuacji gdy pacjent / klient rezygnuje z psychoterapii w trakcie okresu, który został opłacony i niewykorzystany, środki nie zostaną zwrócone a klientowi w dalszym ciągu przysługuje prawo do wykorzystania tych środków poprzez odbycie niewykorzystanych spotkań. Jeśli termin, który przysługiwał pacjentowi został zajęty przez innego pacjenta, może zaistnieć potrzeba wejścia na listę osób oczekujących za zwolnienie terminu, który będzie odpowiadał pacjentowi.