Psychoterapia Integratywna systemowa Kraków

tel.: 530 22 32 42
Zarezerwuj Konsultację | Psychoterapię grupową | Warsztaty tematyczne

Grupowa

— Ogólne informacje o psychoterapii grupowej —

Problemy psychologiczne powstają w relacjach z ludźmi a zatem w relacjach z ludźmi muszą zostać naprawione. Grupa psychoterapeutyczna tworzy doskonały kontekst w ramach, którego manifestują się wszystkie trudności z przeszłości uczestników z tą jednak różnicą, że teraz te trudności mogą być przeżywane w sposób świadomy z różnymi uczestnikami grupy i z prowadzącymi psychoterapeutami. Grupa staje się w ten sposób środowiskiem w którym uczestnicy pod okiem prowadzącego mają możliwość do granic możliwości wyrażać siebie, eksperymentować bez obaw, że kogoś skrzywdzą, pokazywać w bezpiecznych warunkach swoje ‚piękne i brzydkie‚ strony. Wspólnym mianownikiem takiej pracy staje się zdobywanie doświadczenia w realnym kontakcie interpersonalnym. Tym właśnie różni się czytanie książek o samorozwoju od pracy grupowej, że możesz przeżyć to kim jesteś na nowo. Konsekwencją doświadczania jest budowanie na nowo twojej tożsamości – wewnętrznej wiedzy o tym kim jesteś, co czujesz, co chcesz, czego nie chcesz. Grupa terapeutyczna stwarza warunki aby wypróbować swoją nową tożsamość w realnych kontaktach z uczestnikami grupy tak aby ten ‚nowy Ty’ czuł się wygodnie ze sobą. Droga do odkrycia lub poszerzenia swojej tożsamości prowadzi przez uświadomienie sobie własnych wzorców kontaktowania się z ludźmi, budowanie z nimi relacji, odkrywanie nawykowych sposobów myślenia, przeżywania, zachowania, a także wynikających tego konsekwencji, które również musimy nauczyć się przyjmować co jest nieuchronnym wymiarem życia osoby dorosłej.

Jak pracujemy?

Pracuję integratywnie korzystając z dobrodziejstwa różnych nurtów psychoterapii. Dopasowuję narzędzia pracy do potrzeb wynikających z kontaktu z konkretnym pacjentem lub dynamiką pracy konkretnej grupy terapeutycznej bazując na podejściu interpersonalnym, egzystencjalnym, psychodynamicznym, systemowym. Istotną rolę w mojej pracy odgrywać może praca psychoterapeutyczna poprzez ciało – dzieje się tylko i wyłącznie w sytuacji gdy zawarty zostanie osobny kontrakt na tego typu pracę. Ważnym uzupełnieniem terapii są techniki relaksacyjne i inne metody sprzyjające poszerzaniu świadomości, kontaktu z własnym Ja, własnym ciałem i otaczającym nas światem. Dostępna literatura jak również obszerne doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej pozwalają mi z przekonaniem potwierdzić, że psychoterapia grupowa jest bardzo skuteczna – oczywiście wprost proporcjonalnie do motywacji pacjenta 🙂

Jak rozpoznam zdrowie?

Jak rozpoznasz, że jesteś zdrowy? Zdrowie nie jest stanem idealności lecz elastyczności co przejawia się faktem, że coraz częściej przebywasz w zdrowym / dobrym sposobie postrzegania i reagowania na rzeczywistość i coraz rzadziej reagujesz w sposób skrajny.

— intensywność spotkań i długość procesu terapeutycznego —

INTENSYWNOŚĆ SPOTKAŃ:

TERAPIA COTYGODNIOWA – dwugodzinne spotkanie cotygodniowe w godzinach przedpołudniowych lub wieczornych | INTENSYWNA TERAPIA (WYJAZDOWA) – pięciodniowy program intensywnych sesji poza miejscem zamieszkania. | CYKLICZNA TERAPIA (WYJAZDOWA) – cykl weekendowych sesji wyjazdowych o rożnej częstotliwości – np. 6 razy w roku

DŁUGOŚĆ PROCESU:

GRUPA KRÓTKOTERMINOWA – kilkumiesięczna | GRUPA ŚREDNIOTERMINOWA – od dziesięciu miesięcy do półtora roku. | GRUPA DŁUGOTERMINOWA  – trwającą dwa lub dwa i pół roku. | GRUPA PÓŁOTWARTA BEZTERMINOWO – 1) nie posiada odgórnie wyznaczonego terminu zakończenia. 2) Każdy uczestniczy tak długo, jak potrzebuje jednak nie mniej niż 6 m-cy. 3) Gdy zwalnia się miejsce, do grupy dołącza nowa osoba