Psychoterapia Integratywna systemowa Kraków

tel.: 530 22 32 42
Zarezerwuj Konsultację | Psychoterapię grupową | Warsztaty tematyczne

Kluczowe terminy w bioenergetyce

Bioenergetyka – [ nie mylić z bioenergoterapią ], to kierunek psychoterapii [mający korzenie w pracach Wilhelma Reicha], który wzbogacił psychoanalizę o aspekt „pracy z ciałem”. Kontynuatorem wątku „pracy z ciałem” stał się Aleksander Lowen ( ur. 1910), którego można uznać jako twórcę Bioenergetyki. Najistotniejsze aspekty tego nurtu to umysł, ciało i procesy energetyczne.

Analiza bioenergetyczna – trwająca przynajmniej kilka lat regularna psychoterapia obejmująca pracę z ciałem i studia nad ujawniającymi się w trakcie ćwiczeń bioenergetycznych i kontakcie terapeutycznym stereotypów charakterologicznych pacjenta.

Pancerz mięśniowy– [ opancerzenie, zbroja charakteru] – przejawiający się na poziomie systemu mięśniowego wzorzec napięcia i powstrzymywania reakcji emocjonalno-ruchowych, pierwotnie służący dziecku jako ochrona przed doświadczeniem nadmiaru lęku i bólu związanego z zagrożeniem i niezaspokojeniem podstawowych potrzeb w odpowiedni sposób, czyli z miłością i z uszanowaniem granic oraz we właściwym momencie. Pancerz staje się częścią struktury charakteru. Zbroja charakteru – przejawia się w schematach zachowania, sylwetce, stereotypach myślenia i przeżywania.

Blok – ograniczenie hipotetycznego przepływu energii w ciele, na ogół w postaci napięcia lub zwiotczenia grupy mięśni. W bioenergetyce rozpatruje się wydatek energetyczny związany z utrzymaniem bloku. Blokowi energetyczno-mięśniowemu odpowiada blok w świadomości – tłumienie lub wypieranie impulsów albo uczuć.

praca z ciałem – zajmowanie się ciałem jako przejawem naszej emocjonalnej i osobistej egzystencji poprzez jego obserwację [ analizę], ćwiczenia, różne formy masażu, fizyczne eksperymenty, pogłębienie oddychania. Praca z ciałem różni się od sportu czy nawet jogi, że wszelkie działanie fizyczne jest nierozerwalnie związane z odczuciami i psychologicznym znaczeniem interakcji miedzy pacjentem i terapeutą.

Pozycje stresowe – najczęściej statyczne ćwiczenia wprowadzające niektóre grupy napiętych mięśni w stan szczególnego rozciągnięcia, natomiast na zwiotczałych wymuszające intensywną pracę. Trafnie dobrana bioenergetyczna pozycja stresowa ułatwia uwolnienie przepływu zablokowanych impulsów i emocji

świadomość – pojęcie świadomości [ i podświadomości] w bioenergetyce rozumiane jest b. podobnie jak w psychoanalizie z rozszerzeniem na możliwość „transpersonalnej” świadomości oraz z dużym naciskiem na znaczenie uprzytomnienia sobie / głębokiego zrozumienia sygnałów płynących z organizmu [ świadomość ciała]. [ transpersonalna – przekraczający „ja” i dążący w kierunku uniwersalistycznego źródła poczucia jedności np. Boga, Tao, Kosmicznej Świadomości, Natury, Buddy]

Uziemienie [ ugruntowanie ] – kontakt z rzeczywistością wyrażający się między innymi odpowiednim do sytuacji tonusem mięśni, kontaktu z podłożem i z sobą samym. Dobre ugruntowanie jest tożsame z „uziemieniem”, czyli zdolnością odprowadzenia do podłoża hipotetycznego przepływu energetycznego.