Psychoterapia Integratywna systemowa Kraków

tel.: 530 22 32 42
Zarezerwuj Konsultację | Psychoterapię grupową | Warsztaty tematyczne

Łańcuchy mięśniowe

Metoda łańcuchów mięśniowych to ogólna metoda fizjoterapeutyczna łącząca funkcjonowanie ciała i nierozłącznie powiązane z nim zachowanie psychologiczne.[nbsp]Głęboko wyjaśnia jedność pomiędzy aparatem ruchu a aparatem psychicznym.

Istnieje 5 ogólnych grup mięśniowych, których ciało używa do wyrażania się i które w nadmiarze mogą stać się łańcuchami napięć ograniczającymi swobodę ruchu i pozostawiające specyficzne piętna.

3 łańcuchy osobowości w osi pionowej

AM – aktywność wszystkich mięśni zorganizowanych w pewien łańcuch funkcjonalny ułożony w przednio-przyśrodkowej części ciała. Środek ciężkości przesunięty w tył, kolana odryglowane, kifoza piersiowa na Th8/Th9

Dotyczy potrzeby emocji, uczuć w bardzo szerokim znaczeniu. Kocha kochać i być kochanym, komunikuje się emocjonalnie i wszystko co robi, robi przez pryzmat uczuć. Ustawia się w pozycji odbioru-mostek zagłębiony. Ma dużą wrażliwość oraz świadomość ciała. W miarę degradacji staje się zaborcze, egocentryczne by zyskać zainteresowanie i wypełnić poczucie pustki.

PM – tylno-przyśrodkowy, środek ciężkości wysunięty w przód, podpór na przodostopiu, zablokowany staw skokowy, brak kifozy Th8/Th9, klatka wypchnięta do przodu, nutacja kości krzyżowej.

Dotyczy potrzeby działania, wykazania się, chce być użyteczny, wyciąga pozytywne aspekty kryzysu. Cechuje ich konkretność działania i determinacja. Są to osoby gotowe do przyjęcia władzy, z głodem zrozumienia różnych rzeczy. Silnie angażuje sferę mentalną w sensie kartezjańskim nie duchowym. Żyją w przyszłości niewystarczająco odnajdują się w teraźniejszości. Mają małą świadomość własnego ciała. Zdegradowane PM może stać się autorytarne, narzucać własne prawo i rozpocząć wojnę.

PA – tylno-przedni, postawa w wyproście, zniesiona lordoza szyjna, wdechowe ustawienie ciała, podpór na całej stopie.

Dotyczy potrzeby wiary, duchowości i intuicji. Rośnie i karmi się ideałem. Osoby te chcą być wyjątkowe w aspekcie poszukiwania ideału, by uzyskać bilet do „nieba”. Poszukują piękna, dobra i sprawiedliwości. Potrzebują autentyczności, czegoś prawdziwego, nie znoszą tego co wydaje się sztuczne. Żyją w teraźniejszości ale mają trudności z dostosowywaniem się do rzeczy materialnych. Chcą być perfekcyjni we wszystkim ale w świecie nie istnieją perfekcyjne rzeczy i szybko stają się radykalni. Usztywnione, zdegradowane PA traci to co w nim ludzkie, staje się nadreaktywne na niedoskonałości tego świata oraz zamknięte na nowe myśli.[nbsp]

2 łańcuchy relacji w osi poziomej

AL- przednio-boczny, postawa zrolowana do środka, skrępowana, rotacja wewnętrzna i zgięcie kości udowych, otwarcie talerzy biodrowych[nbsp]

Sprowadza otaczające je środowisko do siebie by je głęboko analizować. Charakteryzuje ich dystans, rezerwa i wizja analityczna. Jest to osoba dyskretna, boi się przeszkadzać, mało mówi ale wszystko rozkłada na elementy pierwsze. Dla nich świat jest wielki, żle się czują w relacjach. Ta powściągliwość względem świata może przerodzić się w introwertyzm i zamknąć w postawie obronnej. [degradacja łańcucha rotującego kończyny do środka].

PL – tylno-przedni, postawa otwarta na zewnątrz, wygięta w łuk, odwiedzenie ramion i kości udowych, nutacja kości biodrowych

Wychodzi na spotkanie z otaczającym światem, którego ma potrzebę poznawać i eksplorować. Potrzebuje mieszać się z innymi, komunikować i wchodzić w szerokie relacje. Robi dużo hałasu, bałaganu, rozprasza energię z tendencją do marnotrawienia. Ma szerokie syntetyczne spojrzenie, dla nich świat jest mały. Interesuje się wieloma rzeczami jednocześnie i odkrywa je tylko powierzchownie. W nadmiarze robią dużo hałasu,żeby zostać zauważonym. Obszernie manifestują swoją osobę.