Psychoterapia Integratywna systemowa Kraków

tel.: 530 22 32 42
Zarezerwuj Konsultację | Psychoterapię grupową | Warsztaty tematyczne

Instalacja EGO

Każdy z łańcuchów mięśniowo-stawowych reprezentujący dany typ osobowości ma swoją rezydencję (dosłownie i symboliczne) w której mieszka, do której wkracza za pomocą mięśni i nadaje jej kształt. W rezydencji panuje harmonia gdy włada nią odpowiedni właściciel.

Instalacja EGO

Każdy z łańcuchów mięśniowo-stawowych reprezentujący dany typ osobowości ma swoją rezydencję [dosłownie i symboliczne] w której mieszka, do której wkracza za pomocą mięśni i nadaje jej kształt. W rezydencji panuje harmonia gdy włada nią odpowiedni właściciel. W momencie przejęcia władzy przez nieodpowiedni łańcuch danego terytorium ciała dochodzi, z punktu widzenia biomechaniki, do dysharmonii. Istnieją 3 typy rezydencji odpowiednio dla każdego łańcucha : miednica w której się wyraża AM, klatka piersiowa dla PM i głowa jako symbol łańcucha PA.[nbsp]

Miednica jest rezydencją łańcucha związanego z potrzebą uczucia [AM]; symbolicznie łączy się z macierzyństwem, zakorzenieniem, stabilnym punktem podparcia. Dobre zakotwiczenie kości krzyżowej daje najlepszą konstrukcje dla całego szkieletu. Z biomechanicznego punktu widzenia bardzo ważny jest kąt nachylenia kości krzyżowej i sposób jej wklinowania pomiędzy kości biodrowe. Aby kręgosłup prawidłowo opierał się na kości krzyżowej z wystarczającą stabilnością i możliwościami adaptacyjnymi optymalna wartość tego kąta wynosi 30-34 stopni. Przenoszenie się sił w obrębie kręgosłupa przekłada się na obciążenie stawów krzyżowo-biodrowych. D. Struyf zauważyła ścisły związek pomiędzy dobrze zakotwiczoną kością krzyżową a dobrze zainstalowanym ego, jako fundamentem do budowy struktury osobowości. Jeśli nie zakotwiczymy ego w miłości do siebie (nie przeżyjemy takich emocji jakich mieliśmy potrzebę w dzieciństwie przeżyć, przez co mechanicznie nie wklinujemy kości krzyżowej) będziemy w ciągłym poszukiwaniu ego gdzieś poza sobą. Osoby z dużą potrzebą wiedzy, działania [PM] będą poszukiwać ego „ przed sobą”, będą budować swoje poczucie wartości na ciągłym działaniu i zdobywaniu [kierunek siły w „przód”]. Osoby w łańcuchu PA poszukują ego „nad sobą”, swoje poczucie wartości będą budować w nieustannym poszukiwaniu ideału i bóstwa w człowieku, aktywizując w ten sposób taśmę antygrawitacyjną rozciągającą kręgosłup wzdłuż osi pionowej [ kierunek siły do „nieba”].